FANDOM


Busterup
Kẻ Chinh Phục Sấm Sét EX
Tăng tính năng thẻ Buster bản thân trong 1 lượt.
Stargainup Tăng khả năng tạo sao bản thân thêm 50% trong 1 lượt
Cấp 12345678910
Busterupstatus Buster + 30%32%34%36%38%40%42%44%46%50%
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
Iskandaricon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.