FANDOM


Dodge
Kōga-ryū (Giáp hạ - Lưu/Koga Lưu phái) A
Avoid Nhận hiệu ứng Né tránh trong 1 lượt
Tự sạc NP cho bản thân.
Cấp 12345678910
NpCharge NP + 20%21%22%23%24%25%26%27%28%30%
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
S185

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.