Wikia Fate Grand Order Việt Nam

Dodge.png
Kōga-ryū (Giáp hạ - Lưu/Koga Lưu phái) A
Avoid.png Nhận hiệu ứng Né tránh trong 1 lượt
Tự sạc NP cho bản thân.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NpCharge.png NP + 20% 21% 22% 23% 24% 25% 26% 27% 28% 30%
Thời gian chờ 8 7 6
Servant sở hữu kĩ năng
S185.png
Bản mẫu:Tooltip Mochizuki Chiyome