n (Đã khóa “Kĩ Thuật Tra Tấn” (‎[edit=sysop] (vô thời hạn) ‎[move=sysop] (vô thời hạn)))
 
(Không hiển thị phiên bản của một người dùng khác ở giữa)
Dòng 4: Dòng 4:
 
|name = Kĩ Thuật Tra Tấn
 
|name = Kĩ Thuật Tra Tấn
 
|rank = A
 
|rank = A
|effect = Giảm phòng thủ của 1 kẻ địch trong 3 lượt.
+
|effect = Giảm phòng thủ một kẻ địch trong 3 lượt.
 
|leveleffect = {{Seffect|Defensedown}} Phòng thủ -
 
|leveleffect = {{Seffect|Defensedown}} Phòng thủ -
 
|l1 = 10%
 
|l1 = 10%

Bản hiện tại lúc 15:03, ngày 1 tháng 4 năm 2018

Shielddown.png
Kĩ Thuật Tra Tấn A
Giảm phòng thủ một kẻ địch trong 3 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Defensedown.png Phòng thủ - 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 20%
Thời gian chờ 7 6 5
Servant sở hữu kĩ năng
Elizaicon.png Carmillaicon.png AssassinofNightlessCity.png
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.