(Tạo trang mới với nội dung “<tabber> Hạng D+= <onlyinclude>{{#ifeq:{{{1|D+}}}|D+| {{activeskillpage |servanticons = {{Saint Martha}} |img = heal |name = Kì Tích |rank = D+ |effe…”)
 
n (Đã khóa “Kì Tích” (‎[edit=sysop] (vô thời hạn) ‎[move=sysop] (vô thời hạn)))
 
(Không có sự khác biệt)

Bản hiện tại lúc 08:19, ngày 2 tháng 4 năm 2018

Heal.png
Kì Tích D+
Hồi HP toàn đội. UpgradeIconText.png
Xóa debuff cho toàn đội.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
HealEffect.png HP hồi + 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 2000
Thời gian chờ 8 7 6
Servant sở hữu kĩ năng
Marthaicon.png

Heal.png
Kì Tích D
Hồi HP toàn đội.
Xóa debuff cho toàn đội.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
HealEffect.png HP hồi + 300 420 540 660 780 900 1020 1140 1260 1500
Thời gian chờ 8 7 6
Servant sở hữu kĩ năng
Marthaicon.png

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.