CE này chỉ có thể nhận được thông qua việc tăng Mức độ gắn bó với Arash lên 10. Nó đã được giải phóng cực đại sẵn.

Hiệu ứng

Heal.png
Hiệu ứng
Khi trang bị cho Arash,
Xóa debuff của toàn đội và hồi 5000 HP cho toàn đội khi anh hy sinh.

Thông tin chi tiết

朝焼けの空を駆けていく、

人を慈しむ七色の光───

「七つの光?
 さてねえ、俺が撃った時はひとつきりだったような……最後までは見届けてねぇから何とも言えないんだけどな」

「ただまあ───七色の光ではあったか」

Vút ngang bầu trời ngập ánh bình minh, luồng sáng bảy màu đó mang lòng yêu thương con người.

"Ánh sáng bảy màu? À thì, mỗi lần tôi bắn chỉ có một phát thôi... Sau cùng cũng chẳng tự kiểm tra lại được nên không biết phải nói gì.

Chà, hóa ra nó có bảy màu à?"

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.