CE này chỉ có thể nhận được thông qua việc tăng Mức độ gắn bó với Astolfo lên 10. Nó đã được giải phóng cực đại sẵn.

Hiệu ứng

Dodge.png
Hiệu ứng
Khi được trang bị cho Astolfo,
Increases own NP damage by 30% and Grants party evasion for 1 hit when on the field.

Thông tin chi tiết

グリフォンという幻獣が、かつて世界を闊歩していた。

人や馬を常食する、何とも凶暴な獣だったという。
そして、そのグリフォンが雌馬と番うとヒポグリフが
誕生するのだと言われている。
……餌と番う動物は存在しない。
だから、このヒポグリフは本来有り得ぬ魔獣である
……のだが。
「じゃ、どうしてキミはボクの乗物なのさ?」
「クェー」
(意訳:吾思う故に吾あり。幻想もまた真実)
「分かんないかー、そうだよねー、だよねー。
 ボクも分かんないもんねー」
「クァー」
(意訳:おお、世界は幻想に満ちている!)
「大丈夫大丈夫、ボクはキミのこと大好きだからねー! ほらほら、ぎゅーってしてあげるから!」
「グェー」
(意訳:話を聞いて下さい)

Huyễn thú (Phantasmal Beast, nghĩa là thú viễn tưởng hoặc thú huyền ảo) Griffin đã từng bay khắp thế giới.

Ngươi ta nói, bọn chúng là chủng loài hung tợn chuyên ăn thịt người và ngựa. Họ cũng nói rằng Hypogriff được sinh ra từ Griffon và một con ngựa cái.

.....Nhưng mà chẳng có con thú nào lại đi chịch con mồi cả.

Vậy nên sự tồn tại của Hypogriff là không thể.

.....Nhưng mà,
"Này, sao ngươi lại là thú cưỡi của ta vậy?"
"Kue-!" ("Bởi vì có quá nhiều người tin vào một thứ giả tạo, vậy nên kể cả giả tạo cũng sẽ trở thành thật.")
"Ngươi không hiểu chứ gì? Ừa, ta biết mà! Ta cũng không hiểu luôn!"
"Kua-!" ("Đã bảo là do mọi người tin vào lời đồn giả tạo mà!")
"Không sao, không sao mà! Dù sao ta cũng quý ngươi mà! Nào nào, để ta ôm một cái coi!"
"Gue-!" ("Ta bảo nãy giờ đếch nghe à?!")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.