FANDOM


Tên Tiếng Nhật Icon Mô Tả
血の涙石 Bloodtear 巨大な目玉の怪物が息絶える瞬間に流す涙の結晶体・強烈な呪いが込められている。
Crystal body of tears flowing at the moment when huge eyed monster breathes out its final breathe - It bears an intense curse.
Rớt từ
Gazer / Spotter
Địa Điểm [Số lượng] [AP cần]
E Pluribus Unum - Alexandria [1] [18 AP]

Archery Training Field - Advanced / Expert [1] [30/40AP]

Servant
Lancelot Saber icon0/36
Total:36
Bedivereicon0/30
Total:30
Ishtar icon8/0
Total:8
Tristanicon6/0
Total:6
Kuroicon0/36
Total:36
S1840/36
Total:36
Billyicon0/30
Total:30
MordredRidericon0/36
Total:36
Cleopatra icon9/0
Total:9
Emiyaassassinicon6/0
Total:6
Hassan of Serenity icon6/0
Total:6
Nightingaleicon0/45
Total:45
CuAltericon8/0
Total:8
Yorimitsuicon9/0
Total:9
HijikataIcon9/0
Total:9
Ibarakiicon0/36
Total:36
BerserkerOfElDoradoIcon8/0
Total:8
MarthaRulericon0/18
Total:18
Jeannealtericon10/0
Total:10
Gorgonicon0/30
Total:30
HessianLoboIcon8/36
Total:44
Angraicon10/45
Total:55
PassionLipIcon0/12
Total:12
Icon Servant 1900/12
Total:12
Icon Servant 1910/12
Total:12
Icon Servant 195

Class-Foreigner-Gold

Abigail Williams

5✪


Icon Servant 195
Tên tiếng Nhật
アビゲイル・ウィリアムズ
ATK HP
1870/12100 2019/13770
ATK lvl 100 HP lvl 100
13245 15086
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Địa Hỗn độn・Ác
Đặc tính: Tác dụng chính của Bảo Khí
Thần tính, Địa hoặc Thiên, Nữ, Hình người, Servant Xóa buff của một kẻ địch. [Hiệu ứng này kích hoạt trước]
Gây sát thương lên kẻ địch đó.
(Tác dụng phụ) Giảm tỉ lệ chí mạng của kẻ địch đó trong 1 lượt.
Thẻ mệnh lệnh: QAAAB
Loại thẻ Bảo Khí :
Buster
10/0
Total:10
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.