Servant Ngoại truyện


Class-Assassin-Silver.png

Henry Jekyll & Hyde

★ ★ ★


Tên tiếng Nhật: ヘンリー・ジキル&ハイド
ID: 81 Cost: 7
ATK: 1,173/6,320 HP: 1,741/9,675
ATK Lv. 100: 8,553 HP Lv.100: 13,118
Lồng tiếng: Miyano Mamoru Minh họa: Nakahara
Thuộc tính ẩn: Địa Đường tăng trưởng: Tuyến tính
Hút sao: 99/9 Tạo sao: 25.6%/5%
Sạc NP qua ATK: 1.05%/1.02% Sạc NP qua DEF: 4%/5%
Tỉ lệ tử: 55%/58.5% Thuộc tính: Trật tự - Thiện (Jekyll)
Hỗn độn - Ác (Hyde)
Giới tính: Nam
Đặc tính: Được Brynhildr yêu (Jekyll), Hình người, Nam, Servant, Yếu thế trước Enuma Elish
QQABB.png
Quick Hits2  |  Arts Hits2  |  Buster Hits1  |  Extra Hits3

Kĩ năng chủ động Kĩ năng bị động Bảo Khí Tiến hóa Nâng cấp kĩ năng Mức độ gắn bó Tiểu sử Thông tin bên lề

[[Category:Trật tự - Thiện (Jekyll)
Hỗn độn - Ác (Hyde)]]

Henry Jekyll & Hyde được tặng cho người chơi sau khi hoàn thành London.

Kĩ năng chủ động

Sở hữu từ ban đầu
Dmg up.png
Quái Lực B
Tăng sức tấn công của bản thân trong 3 lượt.
Trong hình dạng Hyde, tăng thêm sức tấn công của bản thân trong 3 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Attackup.png Tấn công + 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 15%
Attackup.png Tấn công tăng thêm + 25% 26% 27% 28% 29% 30% 31% 32% 33% 35%
Thời gian chờ 7 6 5

Mở khóa sau Tiến hóa lần 1
Stun.png
Giọng Nói Khủng Khiếp A
Có 10% cơ hội gây choáng lên một địch trong 1 lượt.
Tăng cơ hội gây choáng thành công của bản thân trong 1 lượt.
Trong hình dạng Hyde, tăng thêm cơ hội gây choáng thành công của bản thân trong 1 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Stunstatus.png Cơ hội gây choáng + 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 15%
Stunstatus.png Cơ hội gây choáng thêm + 85% 90% 95% 100% 105% 110% 115% 120% 125% 135%
Thời gian chờ 8 7 6

Mở khóa sau Tiến hóa lần 3
Critdmg.png
Tự Cải Tạo D
Tăng sát thương chí mạng của bản thân trong 3 lượt.
Trong hình dạng Hyde, tăng thêm sát thương chí mạng của bản thân trong 3 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Critdmgup.png Sát thương chí mạng + 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 15%
Critdmgup.png Sát thương chí mạng thêm + 25% 26% 27% 28% 29% 30% 31% 32% 33% 35%
Thời gian chờ 7 6 5

Kĩ năng bị động

1
Presence Concealment.png
Che Giấu Hiện Diện A
Ở dạng Assassinicon.png Assassin, tăng khả năng tạo sao của bản thân thêm 10%.
2
Madness.png
Cuồng Hóa A
Ở dạng Berserkericon.png Berserker, tăng tính năng thẻ Buster bản thân thêm 10%.

Bảo Khí

Vô tác dụng trong hình dạng Berserkericon.png Hyde

Dangerous Game
Trò Chơi Của Tội Ác Thầm Lặng
Hạng Phân loại Loại thẻ Số đòn đánh
C Kháng Nhân Buster
Tác dụng chính Chuyển đổi trường phái bản thân sang Berserkericon.png Berserker.
Tăng giới hạn HP tối đa của bản thân. PreUpgradeIconTitle.png
HealEffect.png Hồi toàn bộ HP bản thân.
Cấp 1 2 3 4 5
Maxhpup.png HP tối đa + 2000 3500 4250 4625 5000
Tác dụng phụ Tăng tính năng thẻ Buster bản thân vô thời hạn.PreUpgradeIconTitle.png
Thang NP 100% 200% 300% 400% 500%
Busterupstatus.png Buster + 20% 30% 40% 50% 60%

Nâng cấp sau Ngoại truyện
Dangerous Game
Trò Chơi Của Tội Ác Thầm Lặng
Hạng Phân loại Loại thẻ Số đòn đánh
C+ Kháng Nhân Buster
Tác dụng chính Chuyển đổi trường phái bản thân sang Berserkericon.png Berserker.
Tăng giới hạn HP tối đa của bản thân. UpgradeIconText.png
HealEffect.png Hồi toàn bộ HP bản thân.
Cấp 1 2 3 4 5
Maxhpup.png HP tối đa + 3000 4500 5250 5625 6000
Tác dụng phụ Tăng tính năng thẻ Buster bản thân vô thời hạn. UpgradeIconText.png
Thang NP 100% 200% 300% 400% 500%
Busterupstatus.png Buster + 40% 50% 60% 70% 80%


Tiến hóa

Vật phẩm 1 Vật phẩm 2 Vật phẩm 3 Vật phẩm 4 QP
Lần 1 Assassin piece.png4 Qp.png30,000
Lần 2 Assassin piece.png8 Unlucky bone.png15 Qp.png100,000
Lần 3 Assassin monument.png4 Voids refuse.png13 Bát Liên Song Tinh4 Qp.png300,000
Lần 4 Assassin monument.png8 Bát Liên Song Tinh7 Homunculus baby.png8 Qp.png900,000

Nâng cấp kĩ năng

Vật phẩm 1 Vật phẩm 2 Vật phẩm 3 Vật phẩm 4 QP
Cấp 1 Shiningassassin.png4 Qp.png50,000
Cấp 2 Shiningassassin.png8 Qp.png100,000
Cấp 3 Magicassassin.png4 Qp.png300,000
Cấp 4 Magicassassin.png8 Voids refuse.png7 Qp.png400,000
Cấp 5 Secretassassin.png4 Voids refuse.png13 Qp.png1,000,000
Cấp 6 Secretassassin.png8 Unlucky bone.png10 Qp.png1,250,000
Cấp 7 Unlucky bone.png20 Heart of a foreign god.png2 Qp.png2,500,000
Cấp 8 Heart of a foreign god.png5 Homunculus baby.png16 Qp.png3,000,000
Cấp 9 Crystallized lore.png1 Qp.png5,000,000

Chỉ số

Sức mạnh: C+
Stats3.png
Sức bền: E
Stats1.png
Nhanh nhẹn: A+
Stats5.png
Ma lực: E
Stats1.png
May mắn: C
Stats3.png
Bảo Khí: C
Stats3.png

Mức độ gằn bó

Mức gắn bó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Điểm gắn bó cần 4.500 20.000 2.500 2.500 10.500 90.000 370.000 290.000 270.000 340.000
Tổng điểm gắn bó 4.500 24.500 27.000 29.500 40.000 130.000 500.000 790.000 1.060.000 1.400.000
Thưởng gắn bó mức 10 ThingsToCalmTheHeart.png Những Điều Khắc Cốt Ghi Tâm
Khi trang bị cho Henry Jekyll & Hyde,
Tăng tính năng thẻ Buster toàn đội thêm 15% khi anh ở trên sân.Tiểu sử

Mở khóa Mô tả Dịch
Mặc định 十九世紀の小説『ジキル博士とハイド氏』の登場人物――もしくはそのモデルとなった人物。

自己の人格から「悪」を切り離そうとした彼はしかし、「悪」を具現化させた人格を顕し、やがて殺人を行い、最後には自滅したという。

Nhân vật trong tiểu thuyết của thế kỉ XIX "Bác sĩ Jekyll và ông Hyde" ――hay đúng hơn là, một người được mô phỏng từ đó.

Anh đã thử tách "cái ác" khỏi nhân cách của mình nhưng cuối cùng lại tạo ra một nhân cách chứa "cái ác" và chẳng mấy chốc phạm tội giết người, dẫn tới cuối cùng anh tự diệt bản thân.

Gắn bó mức 1 身長/体重:175cm・60kg

出典:『ジキル博士とハイド氏』
地域:欧州
属性:秩序・善(ジキル)/混沌・悪(ハイド)
人格の移行に伴い肉体さえ変化する、二重存在者。

Chiều cao/Cân nặng: 175cm ・ 60kg

Nguồn gốc: "Bác sĩ Jekyll và ông Hyde"
Khu vực: Châu Âu
Thuộc tính: Trật tự・ Thiện (Jekyll) / Hỗn độn・ Ác (Hyde)
Giới tính: Nam
Một con người với hai hiện diện, sở hữu nhân dạng thay đổi theo từng nhân cách.

Gắn bó mức 2 【ジキル】

誠実で理性的な善人――本来の人格。
物事を深く考えるのが長所でもあり短所。
穏やかな見た目に反して正義感が強く、生前は「人間の内に潜む悪」に苦悩し、立ち向かった。

< Jekyll >

Một người trung thực và thông minh――nhân cách nguyên bản.
Khuynh hướng cả nghĩ về mọi thứ vừa là phẩm chất vừa là khiếm khuyết lớn nhất của anh.
Trái ngược với vẻ ngoài ôn tồn, anh có nhận thức chính nghĩa mạnh mẽ; khi còn sống, anh đã phải đối mặt với nỗi đau khổ đến từ "cái ác ẩn mình bên trong con người".

Gắn bó mức 3 【ハイド】

道徳心なき快楽主義者――「悪」の人格。
反射的にすべてを傷付けようとする悪意の反英雄。
ジキルの心に悪が潜んでいたのか、悪に乏しい。ジキル故に「この程度で済んだ」のかは、不明。

< Hyde >

Một kẻ theo chủ nghĩa thỏa mãn bản thân vô đạo đức――nhân cách của "cái ác".
Một Phản Anh Hùng độc ác với bản năng muốn gây thương tổn đến tất cả mọi thứ.
Là cái ác ẩn sâu trong trái tim của Jekyll, hay là vì Jekyll thiếu sót cái ác. Kết quả thu được "Mức độ như vậy là đủ" hay chưa thì không rõ.

Gắn bó mức 4 『密やかなる罪の遊戯』

ランク:C 種別:対人宝具
デンジャラス・ゲーム。ジキルからハイドへ、ハイドからジキルへと変身する霊薬。
ハイド時は三騎士クラスにも比肩する近接戦闘力を得る。

Trò Chơi Của Tội Ác Thầm Lặng

Hạng: C
Loại: Kháng Nhân
Dangerous・Game. Thứ thuốc giúp biến hình từ Jekyll sang Hyde, từ Hyde sang Jekyll. Trong hình dạng Hyde, đạt được sức mạnh cận chiến tương đương với trường phái Tam Hiệp.

Gắn bó mức 5 ○無力の殻:A

精神と肉体がジキルの状態である間は能力値パラメーターが低下、サーヴァントとして感知され難くなる。
逆に、宝具使用によってハイドとなった際には反動のように能力値が爆発的に跳ね上がる。

Lớp Vỏ Vô Lực: A

Khi ý chí và thể xác là Jekyll, các chỉ số rất thấp và khó có thể nhận ra anh là một Servant.
Ngược lại, khi sử dụng Bảo Khí để biến thành Hyde, các chỉ số của anh bộc phát và tăng vọt.

Phụ lục アサシンのクラスでの現界のためか、それとも以前の召喚の折に失ったマスターのためか、ジキルはハイドを制御し切れずにいる。

けれどそれも、いつしか決着が付くだろう。
善と悪の闘争の結末が……

Có lẽ bởi được triệu hồi tới thế giới hiện tại dưới tư cách một Assassin, hoặc bởi Master mà anh lạc mất trong lần triệu hồi trước đó, Jekyll không thể hoàn toàn chế ngự Hyde.

Nhưng cho dù là vậy, ngày nào đó điều này sẽ được định đoạt.
Cái kết của sự mâu thuẫn giữa thiện và ác là...Thông tin bên lề

  • Là Servant đầu tiên có khả năng chuyển đổi trường phái (từ Assassinicon.png Assassin sang Berserkericon.png Berserker).

Hình ảnh

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.