FANDOM


Bài viết này nói về phiên bản thông thường của Heaven's Feel. Về bản CE 4 ★ Event, xem "Heaven's Feel".

Hiệu ứng

Npdmg
Hiệu ứng thường
Tăng sát thương NP của người đeo thêm 40%.
Hiệu ứng sau khi tiến hóa tối đa
Tăng sát thương NP của người đeo thêm 50%.

Thông tin chi tiết

人に祝福あれ。

願いは幻想を受け止め奇跡に至る。 肉体よ、今こそ枷から解き放たれよ。

Ban phước cho nhân loại.

Nguyện ước sẽ đối mặt với ảo tưởng, đạt tới kì tích.
Hỡi xác thịt, ngay bây giờ, hãy giải phóng khỏi xiềng xích.


Những thẻ có hiệu ứng tương tự

Bản mẫu:Similarce

Thông tin bên lề

Thực hiện

  • Dịch: Trang Nhi
  • PR: Âm Châm, Hoàng Ngọc
  • Trình bày: FGO Wikia Eng, Âm Châm
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.