Servant Ngoại truyện


Class-Assassin-Silver.png

Hassan Trăm Mặt

★ ★ ★


Tên tiếng Nhật: 百貌のハサン
Tên khác: Asako
ID: 110 Cost: 7
ATK: 1,241/6,686 HP: 1,675/9,310
ATK Lv. 100: 9,049 HP Lv.100: 12,623
Lồng tiếng: Abe Akina Minh họa: Task Ohna
Thuộc tính ẩn: Nhân Đường tăng trưởng: S dẹt
Hút sao: 97 Tạo sao: 25.5%
Sạc NP qua ATK: 0.38% Sạc NP qua DEF: 4%
Tỉ lệ tử: 44% Thuộc tính: Trật tự・Ác
Giới tính: Nữ
Đặc tính: Nữ, Hình người, Servant, Yếu thế trước Enuma Elish
QQAAB.png
Quick Hits3  |  Arts Hits3  |  Buster Hits1  |  Extra Hits6

Kĩ năng chủ động Kĩ năng bị động Bảo Khí Tiến hóa Nâng cấp kĩ năng Mức độ gắn bó Tiểu sử Thông tin bên lề


Kĩ năng chủ động

Sở hữu từ ban đầu
Npacqui.png
Thủ Thư Của Kho Tàng Tri Thức C
Tăng khả năng sạc NP của bản thân trong 3 lượt.
Tăng khả năng tạo sao của bản thân trong 3 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Npchargeup.png Khả năng sạc NP + 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 20%
Stargainup.png Tạo sao + 20% 22% 24% 26% 28% 30% 32% 34% 36% 40%
Thời gian chờ 7 6 5

Mở khóa sau Tiến hóa lần 1
Alltypeup.png
Tinh Thông Bách Nghệ A+
Busterupstatus.png Có cơ hội tăng tính năng thẻ Burster bản thân thêm 30% trong 3 lượt.
Quickupstatus.png Có cơ hội tăng tính năng thẻ Quick bản thân thêm 30% trong 3 lượt.
Artsupstatus.png Có cơ hội tăng tính năng thẻ Arts bản thân thêm 30% trong 3 lượt.
Avoid.png Nhận trạng thái né tránh trong 1 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Cơ hội + 60% 62% 64% 66% 68% 70% 72% 74% 76% 80%
Thời gian chờ 7 6 5

Mở khóa sau Tiến hóa lần 3
Heal.png
Rút Khỏi Trận Chiến B
Hồi HP bản thân.
Xóa buff lên bản thân. [Điểm trừ]
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
HealEffect.png HP hồi + 2000 HP 2200 HP 2400 HP 2600 HP 2800 HP 3000 HP 3200 HP 3400 HP 3600 HP 4000 HP
Thời gian chờ 8 7 6

Kĩ năng bị động

1
Presence Concealment.png
Che Giấu Hiện Diện A
Tăng khả năng tạo sao của bản thân thêm 10%.

Bảo Khí

Zabaniya
Huyễn Tượng Vọng Tưởng
Hạng Phân loại Loại thẻ Số đòn đánh
B+ Kháng Nhân Arts 13
Tác dụng chính Gây sát thuơng lên một kẻ địch. PreUpgradeIconTitle.png
Cấp 1 2 3 4 5
Powerup.png Sát thuơng + 900% 1200% 1350% 1425% 1500%
Tác dụng phụ Giảm tỉ lệ chí mạng của kẻ địch đó 3 lượt.
Thang NP 100% 200% 300% 400% 500%
Critchndown.png Tỉ lệ chí mạng - 10% 20% 30% 40% 50%

Nâng cấp sau khi làm Ngoại truyện
Zabaniya
Huyễn Tượng Vọng Tưởng
Hạng Phân loại Loại thẻ Số đòn đánh
B++ Kháng Nhân Arts 13
Tác dụng chính Gây sát thuơng lên một kẻ địch. UpgradeIconText.png
Artsresistdown.png Giảm kháng Arts của kẻ địch đó đi 20% trong 3 lượt. UpgradeIconText.png
Cấp 1 2 3 4 5
Powerup.png Sát thuơng + 1200% 1500% 1650% 1725% 1800%
Tác dụng phụ Giảm tỉ lệ chí mạng của kẻ địch đó trong 3 lượt.
Thang NP 100% 200% 300% 400% 500%
Critchndown.png Tỉ lệ chí mạng - 10% 20% 30% 40% 50%

Tiến hóa

Vật phẩm 1 Vật phẩm 2 Vật phẩm 3 Vật phẩm 4 QP
Lần 1 Assassin piece.png4 Qp.png30,000
Lần 2 Assassin piece.png8 Voids refuse.png10 Qp.png100,000
Lần 3 Assassin monument.png4 Bát Liên Song Tinh7 Snake jewel.png3 Qp.png300,000
Lần 4 Assassin monument.png8 Snake jewel.png6 Blacktallow.png5 Qp.png900,000

Nâng cấp kĩ năng

Vật phẩm 1 Vật phẩm 2 Vật phẩm 3 Vật phẩm 4 QP
Cấp 1 Shiningassassin.png4 Qp.png50,000
Cấp 2 Shiningassassin.png8 Qp.png100,000
Cấp 3 Magicassassin.png4 Qp.png300,000
Cấp 4 Magicassassin.png8 Bát Liên Song Tinh4 Qp.png400,000
Cấp 5 Secretassassin.png4 Bát Liên Song Tinh7 Qp.png1,000,000
Cấp 6 Secretassassin.png8 Voids refuse.png7 Qp.png1,250,000
Cấp 7 Voids refuse.png13 Unlucky bone.png12 Qp.png2,500,000
Cấp 8 Unlucky bone.png36 Talon of chaos.png10 Qp.png3,000,000
Cấp 9 Crystallized lore.png Qp.png5,000,000

Chỉ số

Sức mạnh: C
Stats3.png
Sức bền: D
Stats2.png
Nhanh nhẹn: A
Stats5.png
Ma lực: C
Stats3.png
May mắn: E
Stats1.png
Bảo Khí: B
Stats4.png

Mức độ gắn bó

Mức gắn bó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Điểm gắn bó cần 4.500 20.000 2.500 2.500 10.500 90.000 370.000 290.000 270.000 340.000
Tổng điểm gắn bó 4.500 24.500 27.000 29.500 40.000 130.000 500.000 790.000 1.060.000 1.400.000
Thưởng gắn bó mức 10 LibraryofHundredMen icon.png Thư Viện Của Trăm Người
Khi trang bị cho Hassan Trăm Mặt,
Tăng tính năng thẻ Quick, Arts và Buster toàn đội thêm 8% khi cô ở trên sân.


Tiểu sử

Mở khóa Mô tả Dịch
Mặc định 歴代の山の翁ハサンの一人。あまりに多岐にわたる技能と豊富な知識、そして誰にも動向を予測できない不可思議な精神性により「百の貌」と畏怖されたが、その実体は現代において多重人格といわれる精神障害を患っていた人物だった。 Một trong số các truyền nhân của Ông Lão Trên Núi, Hassan. Vì sở hữu vô số kĩ năng rộng khắp trên nhiều lĩnh vực khác nhau, cùng với hiểu biết phong phú và tình trạng tinh thần bí ẩn khiến không ai đoán trước được hành động, cô được kính sợ như là người có "trăm khuôn mặt", nhưng sự thật là cô bị mắc một chứng bệnh tâm thần được thế giới hiện nay gọi là bệnh đa nhân cách.
Gắn bó mức 1 身長/体重:個体による

出典:中東、山の翁
地域:中東
属性:秩序・悪  性別:個体による
群にして個、されど個にして群の影。

Chiều cao/Cân nặng: Mỗi cá thể một khác

Nguồn gốc: Trung Đông, Ông Lão Trên Núi
Khu vực: Trung Đông
Thuộc tính: Trật tự・Ác
Giới tính: Mỗi cá thể một khác
Một nhóm các cá thể, nhưng mỗi cá thể lại là một cái bóng của nhóm.

Gắn bó mức 2 『妄想幻像』

ランク:B+ 種別:対人宝具
ザバーニーヤ。
生前の多重人格を原典とした宝具能力。
多重人格の分割に伴い自身の霊的ポテンシャルの分割も行い、別の個体として活動することを可能とする。
人格それぞれに応じた身体で現界するため、老若男女、巨躯矮躯と容姿も様々なものとなる。

Huyễn Tượng Vọng Tưởng

Hạng: B+
Loại: Kháng Nhân
Zabaniya.
Một Bảo Khí có khả năng dựa trên bệnh đa nhân cách của cô khi còn sống.
Phân chia thành nhiều nhân cách khác nhau cũng đồng nghĩa với việc phân chia thành nhiều tiềm lực tinh thần khác nhau, nhờ thế mà có khả năng hành động độc lập dưới tư cách những cá thể khác nhau.
Bởi vì mỗi nhân cách hiện thân với thân thể riêng biệt của mình, nên các bản thể có vẻ ngoài rất khác nhau, từ nam đến nữ, từ già đến trẻ, từ cường tráng đến nhỏ con.

Gắn bó mức 3 自身を「分割」する為、個体数は増えても力の総量は同じである。

従って分割すればするほど一個体の能力は落ちていくが、固有スキルである「気配遮断」だけは衰退せず、これを最大限利用することで非常に優秀な「諜報組織」と化す。

Dù là tự "phân chia" bản thân, sức mạnh tổng thể vẫn giữ nguyên dù cho số lượng cá thể tăng lên.

Đồng nghĩa với việc càng phân thân nhiều bao nhiêu, sức mạnh mỗi cá thể lại yếu đi bấy nhiêu, chỉ duy nhất kĩ năng cá nhân "Che Giấu Hiện Diện" không bị suy yếu nên họ trở thành một "tổ chức tình báo" vô cùng xuất sắc nhờ tận dụng triệt để điều này.

Gắn bó mức 4 分割された個体が死亡すれば、その個体はアサシン全体に還元されることはなく、消滅する。

いずれかに上位の「本体」と呼べるようなものがあって下位の「分身」を生み出しているわけではなく、全てのアサシンは同位の存在である。

Nếu một cá thể phân chia bị tiêu diệt, cá thể đó sẽ tiêu biến chứ không trả về Assassin tổng thể.

Dù đúng là có một kẻ có thể gọi là bản thể, nhưng khi các phân thân được sinh ra, toàn bộ Assassin đều là những tồn tại ngang hàng với nhau.

Gắn bó mức 5 専科百般:A+

多重人格の恣意的な切り替えによる専門スキルの使い分け。戦術、学術、隠密術、暗殺術、詐術、話術、その他総勢32種類に及ぶ専業スキルについて、Bクラス以上の習熟度を発揮できる。

Tinh Thông Bách Nghệ: A+

Sử dụng các kĩ năng chuyên môn nhờ việc chuyển đổi qua lại tùy ý giữa các nhân khác nhau. Chiến thuật, học thuật, do thám, ám sát, lừa gạt, hùng biện, cùng nhiều thứ khác, cả thảy 32 kĩ năng chuyên nghiệp, không thể phát huy chúng nếu độ thành thập không ở cấp B trở lên.

Phụ lục 呪腕のハサン同様、彼もまた『ただ一個人の英雄として歴史に名を刻みたい』という願望を懐いているが、その願いの中には、『ただ一人の人格として統合されたい』という祈りもまた含まれている。 Cũng giống như Hassan Tay Nguyền, anh ta cũng có mong muốn "khắc ghi tên mình vào lịch sử như là một anh hùng", nhưng trong ước nguyện đó cũng bao gồm khát vọng "các nhân cách sẽ hợp nhất thành một".Thông tinh bên lề

  • Cô có cùng lượng HP (cả tối thiểu lẫn tối đa) với Hassan Tĩnh Mịch.
  • Cô có cùng lượng HP tối thiểu với Carmilla.

Hình ảnh

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.