FANDOM


Heal
Hộ Lí Thép A+
Hồi HP của một đồng đội bất kì.
Debuffimmune Nhận trạng thái miễn nhiễm debuff 3 lần, 3 lượt. UpgradeIconText
Instakillimmunity Nhận Kháng đột tử 1 lần, 3 lượt. UpgradeIconText
Cấp 12345678910
HealEffect Heal + 2000220024002600280030003200340036004000
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Nightingaleicon

Heal
Hộ Lí Thép A
Hồi HP của một đồng đội bất kì.
Cấp 12345678910
HealEffect HP hồi + 2000220024002600280030003200340036004000
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Nightingaleicon

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.