FANDOM


Taunt
Hồng Nhan Quyến Rũ A
Tauntstatus Khiêu khích địch tấn công bản thân trong 1 lượt
Giảm sát thương nhận vào của bản thân trong 1 lượt.
Cấp 12345678910
Defenseup Sát thương nhận vào - 50060070080090010001100120013001500
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
Xuanzangicon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.