Wikia Fate Grand Order Việt Nam
Taunt.png
Hồng Nhan Quyến Rũ A
Tauntstatus.png Khiêu khích địch tấn công bản thân trong 1 lượt
Giảm sát thương nhận vào của bản thân trong 1 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Defenseup.png Sát thương nhận vào - 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1500
Thời gian chờ 8 7 6
Servant sở hữu kĩ năng
Xuanzangicon.png
Bản mẫu:Tooltip Xuanzang