FANDOM


Guts
Hồn Chi Đăng Hỏa EX
Nhận trạng thái hồi sinh 1 lần, kéo dài 3 lượt
Hồi HP bản thân trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Gutsstatus Hồi sinh với 1000 HP1100 HP1200 HP1300 HP1400 HP1500 HP1600 HP1700 HP1800 HP2000 HP
Hpregen HP hồi + 1000110012001300140015001600170018002000
Thời gian chờ 9 87
Servant sở hữu kĩ năng
S247Icon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.