FANDOM


Chọn so sánh: đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 15:57, ngày 8 tháng 3 năm 2018Ken Matsui (tường | đóng góp)‎ . . (373 byte) (+373)‎ . . (Tạo trang mới với nội dung “{{activeskillpage |servanticons = {{Paul Bunyan}} |img = heal |name = Hồ Súp Đậu |rank = A |effect = Hồi HP cho toàn đội. |leveleffect = {{Sef…”)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.