FANDOM


Tên Tiếng Nhật Icon Mô Tả
黒獣脂 Blacktallow 魂を食らう獣の体表から採れるドロドロとした脂。蒸留により精製を幾度も繰り返すことで、上質な魔術資源となる。
A fat that can be taken from the body surface of a beast that feeds on souls. By repeating purification and distillation many times, it becomes a premium magical resource.
Rớt từ
Soul Eater / Pale Soul Eater /Ushumgal
Địa Điểm [Số lượng] [AP cần]
Lubbock Free Quest [1] [18 AP]
Babylonia - View of The Ravages of War [1] [20]
Killing Training Field - Advanced / Expert [1] [30/40AP]
Servant
Anne&MaryArchericon0/36
Total:36
EmiyaAlterIcon8/0
Total:8
S1808/0
Total:8
S1846/0
Total:6
KiyohimeLancericon8/0
Total:8
Vlad (Extra) icon8/0
Total:8
Jaguarmanicon6/0
Total:6
Davinciicon0/45
Total:45
Helenaicon0/36
Total:36
Edisonicon6/0
Total:6
AssassinofNightlessCity8/0
Total:8
Hassanhundredicon5/0
Total:5
Kotarouicon5/0
Total:5
Hassan of Serenity icon5/0
Total:5
MHX(Alter)icon

Berserkericon

Mysterious Heroine X (Alter)

5✪


MHX(Alter)icon
Tên tiếng Nhật
謎のヒロインX〔オルタ〕
ATK HP
1717 / 11113 2079 / 14175
ATK lvl 100 HP lvl 100
12165 15529
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Ngôi sao Trung lập · Tà ác
Đặc tính: Tác dụng chính của Bảo Khí
Artoria, Rồng, Nữ, Humanoid, Vua, Saberface, Servant Gây sát thương cho một mục tiêu.
(OC) Gây sát thêm sát thương cho Sabericon lớp Saber.
Thẻ mệnh lệnh: QQABB
Loại thẻ Bảo Khí :
Quick
0/45
Total:45
HessianLoboIcon8/36
Total:48
Angraicon10/0
Total:10
KiaraIcon0/15
Total:15
Icon Servant 1900/12
Total:12
Icon Servant 1910/12
Total:12
Icon Servant 195

Class-Foreigner-Gold

Abigail Williams

5✪


Icon Servant 195
Tên tiếng Nhật
アビゲイル・ウィリアムズ
ATK HP
1870/12100 2019/13770
ATK lvl 100 HP lvl 100
13245 15086
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Địa Hỗn độn・Ác
Đặc tính: Tác dụng chính của Bảo Khí
Thần tính, Địa hoặc Thiên, Nữ, Hình người, Servant Xóa buff của một kẻ địch. [Hiệu ứng này kích hoạt trước]
Gây sát thương lên kẻ địch đó.
(Tác dụng phụ) Giảm tỉ lệ chí mạng của kẻ địch đó trong 1 lượt.
Thẻ mệnh lệnh: QAAAB
Loại thẻ Bảo Khí :
Buster
10/0
Total:10
Icon Servant 198

Class-Foreigner-Gold

Katsushika Hokusai

5✪


Icon Servant 198
Tên tiếng Nhật
葛飾北斎
ATK HP
1870/12100 1940/13230
ATK lvl 100 HP lvl 100
13245 14494
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Nhân Hỗn độn・Trung dung
Đặc tính: Tác dụng chính của Bảo Khí
Thần tính, Nữ, Dạng người, Servant, Yếu thế trước Enuma Elish. Gây sát thương lớn lên tất cả kẻ địch.
(Tác dụng phụ) Gây thêm sát thương với những kẻ địch có thuộc tính ẩn Nhân.
Thẻ mệnh lệnh: QAABB
Loại thẻ Bảo Khí :
Arts
0/45
Total:45
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.