CE này chỉ có thể nhận được thông qua việc tăng Mức độ gắn bó với Quetzalcoatl lên 10. Nó đã được giải phóng cực đại sẵn.

Hiệu ứng

ArtsBusterup.png
Hiệu ứng
Khi được trang bị cho Quetzalcoatl,
Increase Arts and Buster cards performance of all allies by 10% while she's on the field.

Thông tin chi tiết

中南米神話に於ける死とは、

成長と成熟の行き着く果てでありながら 新たな誕生の先触れでもあるという。 是は、決して生物の在り方のみを指すのではない。 世界の在り方でもあるのだ。 世界では、常に、破壊と創造が繰り返される。

アステカの神々は古き世界の破壊の後に 次なる世界を必ず造り出す。 現在の世界もまた、そういったプロセスを経て 新生した第五の世界であるという。

そして、世界の中心或いは世界そのものとして 生命の隆盛を庇護するものこそが───太陽である。 一説に依れば、 ケツァル・コアトルは第二の世界の太陽であり、 第五の太陽を導いたとされる。

アステカの人々は太陽に世界を見た。 破壊と創造、死と誕生を見た。 過去にはテノチティトランの神殿に在って 現代ではメキシコ・シティにて保管されている “太陽の石”に刻まれた太陽(世界)は五つ。 過去と現在のすべて。

第五の太陽もいつかは消える。 その時、六度目の新たな世界が生まれ出るのか、 それとも……

「───それは、アナタたち次第デース!」

Theo như thần thoại của vùng Trung Nam Mỹ,

Cái chết là đích đến cuối cùng của sự phát triển và trưởng thành,
Nó đồng thời cũng là báo hiệu cho một sự đản sinh hoàn toàn mới.
Chắc chắn một điều, nó không chỉ là cách sống của các sinh vật, nó cũng là cách tồn tại của cả thế gian.
Trên thế gian này, hủy diệt và sáng tạo là một vòng tuần hoàn bất tận.

Sau khi thế giới cũ sụp đổ, các vị thần Aztec chắc chắn sẽ tạo nên thế giới tiếp theo.
Thế giới hiện nay cũng được hình thành thông qua một quá trình như thế và được gọi là Tân Sinh Thế Giới thứ 5.

Trung tâm của thế giới hay chính là bản thân thế giới, sự phồn thịnh của sinh mệnh được bảo vệ bởi Mặt trời.
Theo một giả thuyết thì Quetzalcotl chính là Mặt trời của thế giới thứ 2 và đồng thời là người chỉ đường cho Mặt trời của thế giới thứ 5.

Người Aztec nhìn thấy thế gian trong mặt trời.
Họ nhìn thấy hủy diệt và sáng tạo, họ nhìn thấy cái chết cùng đản sinh.
Trong quá khứ, hòn đá nằm tại thần điện Tenochtitlan.
Trong hiện tại, nó được bảo tồn tại Mexico City.
Được khắc trên Hòn Đá Mặt Trời là 5 Mặt Trời (5 Thế giới).
Quá khứ và Hiện tại, tất cả nằm trên đó.

Mặt trời thứ 5 đến một lúc nào đó sẽ biến mất.
Đến lúc đó, một tân thế giới thứ 6 sẽ được sinh ra chăng?
Hay là…
“Điều đó phụ thuộc vào mọi người đấy!”

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.