FANDOM


CE này chỉ có thể nhận được thông qua việc tăng Mức độ gắn bó với Nero Claudius lên 10. Nó đã được giải phóng cực đại sẵn.

Hiệu ứng

Artsup
Hiệu ứng
Khi trang bị cho Nero Claudius,
Tăng tính năng thẻ Arts của toàn đội thêm 15% khi cô ở trên sân.

Thông tin chi tiết

“築かれよ我が魔天、ここに至高の光を示せ―――”

その劇場の名はドムス・アウレア。
真紅の天幕と黄金に飾られた仮想天上。
だが、それは美しいだけのものではない。
華やかな日々も、
残酷な裏切りも、
無慈悲な不理解も、
果たされなかった祝福も。
それらすべてを、彼女は愛し、美しいと謳い上げた。

喝采は舞台の主役に向けられたものではなく。
この場に居合わせた、全ての者の人生に。

“Xuất hiện đi, bầu trời ma thuật của ta! Hãy tỏa ra ánh sáng chí cao!”

Sân khấu này có tên là Domus Aurea Trần nhà huyền ảo được trang trí bằng vàng cùng những tấm màn che đỏ thắm. Nó đẹp, nhưng không phải chỉ có thể. Những ngày tháng huy hoàng, Sự phản bội tàn khốc, Sự tàn nhẫn không ai có thể lý giải, Và cả những lời chúc phúc không thể thành hiện thực. Tất cả đều tồn tại trong tiếng hát của cô gái đó, cùng tình yêu và cái đẹp.

Tiếng vỗ tay không hướng về vai chính của sân khấu, Nó hướng về những con người có cơ hội đến được nơi đây, dành cho nhân sinh của bản thân họ.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.