FANDOM


Hiệu ứng

Critgem
Hiệu ứng thường
Tăng khả năng tạo sao của người đeo thêm 25%.
Hiệu ứng sau khi tiến hóa tối đa
Tăng khả năng tạo sao của người đeo thêm 30%.

Thông tin chi tiết

ノブレス・オブリージュ。

優雅である事は支配階級の嗜みである。

Noblesse oblige.

Thanh lịch là thú vui tao nhã của tầng lớp cầm quyền.


Những thẻ có hiệu ứng tương tự

Bản mẫu:Similarce

Thông tin bên lề

Thực hiện

  • Dịch: Hoàng Ngọc
  • Trình bày: FGO Wikia Eng, Âm Châm
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.