FANDOM


Shieldup
Gia Công Chống Đạn A
Tăng phòng thủ của bản thân trước 3 đòn đánh, tồn tại trong 5 lượt.
Giảm sát thương nhận vào trong 3 đòn đánh.
Cấp 12345678910
Defenseup Phòng thủ + 30%32%34%36%38%40%42%44%46%50%
Defenseup Giảm sát thương - 300320340360380400420440460500
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
EmiyaAlterIcon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.