FANDOM


Servant Ngoại truyện


Castericon

Gia Cát Khổng Minh (Lord El-Melloi II)

★ ★ ★ ★ ★


Tên tiếng Nhật: 諸葛孔明〔エルメロイⅡ世〕
Tên khác: Waver Velvet, "El-Melloi II", Shokatsu Koumei, 諸葛亮, Zhuge Liang, Gia Cát Lượng, Lượng, Wave Tàu, xe Wave
ID: 37 Cost: 16
ATK: 1,637/10,598 HP: 2,091/14,259
ATK Lv. 100: 11,601 HP Lv.100: 15,621
Lồng tiếng: Namikawa Daisuke Minh họa: Takeuchi Takashi
Thuộc tính ẩn: Nhân Đường tăng trưởng: S
Hút sao: 50 Tạo sao: 10.8%
Sạc NP qua ATK: 1.64% Sạc NP qua DEF: 3%
Tỉ lệ tử: 34.5% Thuộc tính: Trung lập・Thiện
Giới tính: Nam
Đặc tính: Được Brynhildr yêu, Hình người, Nam, Nghi Tự Servant, Yếu thế trước Enuma Elish
QAAAB
Quickicon2  |  Artsicon1  |  Bustericon1  |  Extraicon3

Kĩ năng chủ động Kĩ năng bị động Bảo Khí Tiến hóa Nâng cấp kĩ năng Mức độ gắn bó Tiểu sử Thông tin bên lề

Kĩ năng chủ động

Sở hữu từ ban đầu
Critdmg
Mắt Đánh Giá A
Tăng sát thương chỉ mạng của một đồng đội bất kì trong 3 lượt.
NpCharge Sạc thanh NP đồng đội đó thêm 30%.
Cấp 12345678910
Critdmgup Sát thương chí mạng + 20%23%26%29%32%35%38%41%44%50%
Thời gian chờ 7 65

Mở khóa sau Tiến hóa lần 1
Shieldup
Lời Khuyên Của Quân Sư A+
Tăng phòng thủ toàn đội trong 3 lượt.
Giảm sát thương nhận vào của toàn đội trong 3 lượt.
NpCharge Sạc thanh NP của toàn đội thêm 10%.
Cấp 12345678910
Defenseup Phòng thủ + 20%21%22%23%24%25%26%27%28%30%
Defenseup Sát thương nhận vào - 200230260290320350380410440500
Thời gian chờ 8 76

Mở khóa sau Tiến hóa lần 3
Dmg up
Chỉ Huy Của Quân Sư A+
Tăng sức tấn công toàn đội trong 3 lượt.
Tăng sát thương toàn đội trong 3 lượt.
NpCharge Sạc thanh NP của toàn đội thêm 10%.
Cấp 12345678910
Attackup Tấn công + 20%21%22%23%24%25%26%27%28%30%
Powerup Sát thương + 200230260290320350380410440500
Thời gian chờ 8 76

Kĩ năng bị động

1
Territory creation
Tạo Dựng Trận Địa A
Tăng tính năng thẻ Arts bản thân thêm 10%.
2
Item construction
Tạo Thành Dụng Phẩm B
Tăng tỉ lệ debuff thành công của bản thân thêm 8%.

Bảo Khí

Trận Đồ Bất Khả Thoái
Thạch Binh Bát Trận Đồ
Hạng Phân loại Loại thẻ Số đòn đánh
C- Chống Quân Arts
Tác dụng chính NpChargeDrain Giảm vạch NP của toàn bộ kẻ địch đi 1.
Curse Nguyền chúng với 500 sát thương trong 3 lượt. PreUpgradeIconTitle
Giảm phòng thủ của chúng trong 3 lượt. PreUpgradeIconTitle
Cấp 1 2 3 4 5
Defensedown Phòng thủ - 10% 20% 25% 27.5% 30%
Tác dụng phụ Có cơ hội gây choáng chúng trong 1 lượt.
Thang NP 100% 200% 300% 400% 500%
Stunstatus Cơ hội gây choáng + 50% 57.5% 65% 72.5% 80%

Nâng cấp sau khi làm Ngoại truyện
Trận Đồ Bất Khả Thoái
Thạch Binh Bát Trận Đồ
Hạng Phân loại Loại thẻ Số đòn đánh
C Chống Quân Arts
Tác dụng chính NpChargeDrain Giảm vạch NP của toàn bộ kẻ địch đi 1.
Curse Nguyền chúng với 1000 sát thương trong 6 lượt. UpgradeIconText
Giảm phòng thủ của chúng trong 3 lượt. UpgradeIconText
Cấp 1 2 3 4 5
Defensedown Phòng thủ - 30% 40% 45% 47.5% 50%
Tác dụng phụ Có cơ hội gây choáng chúng trong 1 lượt.
Thang NP 100% 200% 300% 400% 500%
Stunstatus Cơ hội gây hoáng + 50% 57.5% 65% 72.5% 80%

諸葛孔明〔エルメロイⅡ世〕 石兵八陣

諸葛孔明〔エルメロイⅡ世〕 石兵八陣


Tiến hóa

Vật phẩm 1 Vật phẩm 2 Vật phẩm 3 Vật phẩm 4 QP
Lần 1 Caster piece5 Qp100,000
Lần 2 Caster piece12 Voids refuse15 Qp300,000
Lần 3 Caster monument5 Forbidden page10 Infinity gear5 Qp1,000,000
Lần 4 Caster monument12 Infinity gear10 Phoenix plume10 Qp3,000,000

Nâng cấp kĩ năng

Vật phẩm 1 Vật phẩm 2 Vật phẩm 3 Vật phẩm 4 QP
Cấp 1 Shining caster5 Qp200,000
Cấp 2 Shining caster12 Qp400,000
Cấp 3 Magic caster5 Qp1,200,000
Cấp 4 Magic caster12 Forbidden page5 Qp1,600,000
Cấp 5 Secret caster5 Forbidden page10 Qp4,000,000
Cấp 6 Secret caster12 Voids refuse10 Qp5,000,000
Cấp 7 Voids refuse20 Heart of a foreign god3 Qp10,000,000
Cấp 8 Heart of a foreign god8 Phoenix plume20 Qp12,000,000
Cấp 9 Crystallized lore1 Qp20,000,000

Chỉ số

Sức mạnh: E
Stats1
Sức bền: E
Stats1
Nhanh nhẹn: D
Stats2
Ma lực: A+
Stats5
May mắn: B+
Stats4
Bảo Khí: A
Stats5

Mức độ gắn bó

Mức gắn bó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Điểm gắn bó cần 5.000 15.000 10.000 2.000 18.000 150.000 430.000 340.000 320.000 405.000
Tổng điểm gắn bó 5.000 20.000 30.000 32.000 50.000 200.000 630.000 970.000 1.290.000 1.695.000
Thưởng gắn bó mức 10 RelicofTheKingIcon Di Vật Của Đại Đế
Khi trang bị cho Gia Cát Khổng Minh,
Tăng tính năng thẻ Buster toàn đội thêm 15% khi ông ở trên sân.Tiểu sử

Mở khóa Mô tả Dịch
Mặc định ロード・エルメロイⅡ世は本来サーヴァントに至れるような器、歴史を持っている訳ではない。

しかし此度の聖杯戦争の極めて特殊な事情が絡み、中国の英霊である諸葛孔明の依り代となることで召喚を成功された。

Sự thật thì Lord El-Melloi II không phải là một người có bất cứ tài năng hay công lao gì khắc ghi vào dòng chảy lịch sử để có thể trở thành một Servant.

Thế nhưng tình hình vô cùng đặc biệt của Cuộc Chiến Chén Thánh lần này đã cho phép ông tham gia dưới vai trò là vật chứa cho Anh Linh của Trung Hoa Đại Lục, Gia Cát Khổng Minh.

Gắn bó mức 1 身長/体重:186cm・68kg

出典:『三国志演義』
地域:中国
属性:中立・善 性別:男性
合理主義の怪物。

Chiều cao/Cân nặng: 186cm ・ 68kg

Nguồn gốc: "Tam Quốc Diễn Nghĩa"
Khu vực: Trung Quốc
Thuộc tính: Trung lập・Thiện
Giới tính: Nam
Một con quái vật của chủ nghĩa duy lí.

Gắn bó mức 2 諸葛孔明は中国は三国時代に優れた政治家、軍人として広く知られており、弱小国である蜀が長きに渡り大国である魏に抵抗できたのも、彼の力に依るところが大きいと伝えられている。 Gia Cát Khổng Minh vang danh trong thiên hạ, là chính trị gia, quân nhân tài ba thời Tam Quốc của Trung Hoa. Tuyệt tài của ông chính là sức mạnh to lớn giúp tiểu quốc Thục Hán chống lại một nước lớn như Tào Ngụy trong một thời gian dài.
Gắn bó mức 3 このサーヴァントは厳密にはエルメロイⅡ世でもなく、諸葛孔明でもない。

両者の力が混ざり合い、本来のサーヴァントではない力を発揮している。
また、思考や感情は依り代であるエルメロイⅡ世に準じている。

Nói đúng ra, thì Servant này không phải là El-Melloi II và cũng chẳng phải Gia Cát Khổng Minh.

Sức mạnh của cả hai đã chính thức hòa trộn vào nhau và trở thành một, do đó mà có những quyền năng vốn không thuộc về Servant ban đầu lại được phát huy.
Ngoài ra, ý nghĩ và cảm xúc là tuân theo ý nghĩ và cảm xúc của vật chứa, El-Melloi II.

Gắn bó mức 4 鑑識眼:A

固有スキル。
諸葛孔明ではなく、エルメロイⅡ世に起因する能力。
人間観察を更に狭くした技術。
対象となる人間が将来的にどのような形で有用性を獲得するかの目利きに極めて優れている。

Mắt Đánh Giá: A

Kĩ năng cá nhân.
Một năng lực thuộc về Lord El-Melloi II chứ không phải của Gia Cát Khổng Minh.
Một kĩ thuật cho phép ông đánh giá một con người đến tận những khía cạnh nhỏ nhất.
Từ đó đưa ra các nhận định vô cùng rõ ràng về đối tượng, rằng người đó sẽ trở nên hữu ích như thế nào trong tương lai.

Gắn bó mức 5 『石兵八陣(かえらずのじん)』

ランク:C 種別:対軍宝具
諸葛孔明が自軍の敗走が決まった際に仕掛けておいた伝説上の陣形。
巨岩で構成されたその陣は侵入した者たちを迷わせ、死に追いやる。

Thạch Binh Bát Trận Đồ - Trận Đồ Bất Khả Thoái

Hạng: C
Loại: Chống Quân
Một trận đồ quân sự huyền thoại được Khổng Minh chuẩn bị khi quyết định cho quân mình rút lui.
Trận đồ cấu thành từ những tảng đá lớn khiến quân xâm lược lạc hướng, dẫn chúng đến cái chết.

Phụ lục 疑似サーヴァント……何らかの理由でサーヴァントになれない英霊が、人間の体を器にすることで現世に召喚されたもの。

ロード・エルメロイⅡ世以外にも、何体かの疑似サーヴァントが確認されている。

Nghi Tự Anh Linh… một Anh Linh, vì một lí do nào đó mà không thể hiện thân thành Servant, chỉ có thể đến được với thế giới này nhờ sử dụng thân xác kẻ khác làm vật chứa.

Ngoài Lord El-Melloi II ra, vẫn còn những Nghi Tự Anh Linh khác đã được công nhận.Thông tin bên lề

  • Ông có cùng chỉ số ATK và lượng HP (cả tối thiểu lẫn tối đa) với Leonardo Da Vinci.
  • Ông có cùng lượng HP (cả tối thiểu lẫn tối đa) với Tamamo no Mae, MerlinAnastasia Nikolaevna Romanova.
  • Ông có cùng lượng HP tối thiểu với Medea (Lily).
  • Ông được cập nhật hoạt ảnh chiến đấu vào FGO Summer Festival 2016 ~1st Anniversary~, Cập nhật 30/07/2016.
  • Shokatsu Koumei (諸葛 孔明), là tên của Khổng Minh trong tiếng Nhật. Còn Zhuge Liang là tiếng Anh.
  • Mashu được coi là Bán Anh Linh (Demi-Servant, hoặc Bán-Servant, デミ・サーヴァント), còn Lord El-Melloi II là Nghi Tự Anh Linh (Psuedo-Servant, hoặc Nghi Tự Servant, 疑似サーヴァント).

Hình ảnh

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.