FANDOM


Hiệu ứng

Quickup
Hiệu ứng thường
Tăng tính năng thẻ Quick của người đeo thêm 15%.
Hiệu ứng sau khi tiến hóa tối đa
Tăng tính năng thẻ Quick của người đeo thêm 20%.

Thông tin chi tiết

北欧に伝わるルーン魔術。

対象の身体活動を低下させる呪い。
魔力の密度が高いものは弾丸並みの威力を持つ。

Một ma thuật Rune được truyền đi từ Bắc Âu.

Một nguyền chú làm suy giảm khả năng thể chất của mục tiêu.
Nếu mật độ ma lực ở mức cao, uy lực của nó sẽ tương đương với một viên đạn.


Những thẻ có hiệu ứng tương tự

Bản mẫu:Similarce

Thông tin bên lề

Thực hiện

  • Dịch: Nguyễn Phúc Thịnh
  • PR: Âm Châm
  • Trình bày: FGO Wikia Eng, Âm Châm
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.