FANDOM


CE này chỉ có thể nhận được thông qua việc tăng Mức độ gắn bó với Gaius Julius Caesar lên 10. Nó đã được giải phóng cực đại sẵn.

Hiệu ứng

Quickup
Hiệu ứng
Khi trang bị cho Gaius Julius Caesar,
Tăng tính năng thẻ Quick của toàn đội thêm 15% khi anh ở trên sân.

Thông tin chi tiết

ガリアでの出来事は私を成長させた。

正直なところ、戦場を好む気にはならんが───
平穏と安寧を理想として愛する人間性を、まあ、
私は得られたのだろうよ。

……そういう事にしておいてくれるか。
多少なりとも良い話にしておかんとな。

何?
実際にガリアはどうだったか、だと?

そうさな。悪くはなかった。
ローマの権謀術数が生む血生臭さに比べれば、
戦場のそれなど幾らかマシだ。

Trận chiến xứ Gaul chính là thứ khiến tôi trưởng thành hơn.

Nói thẳng ra thì, chiến trường là nơi mà tôi không tài nào ưa nổi. Mà, cũng có thể nói là với tôi, yêu hòa bình là một phần bản chất của con người rồi.

...Chúng ta nên dừng ở đây thôi.
Không nên để câu chuyện trở nên nghiêm trọng hơn nữa.

Hm?
Cậu hỏi tôi thấy sao về Gaul ư?

Thì, nó cũng không thực sự tệ cho lắm.
Nếu phải so sánh với chiến trường đẫm máu ở Rome thì chỗ đó vẫn còn dễ chịu và thoải mái chán.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.