FANDOM


CE này chỉ có thể nhận được thông qua việc tăng Mức độ gắn bó với Elizabeth Bathory lên 10. Nó đã được giải phóng cực đại sẵn.

Hiệu ứng

Healarrow
Hiệu ứng
Khi được trang bị cho Elizabeth Bathory,
Grant 500 HP Regen per turn to all allies while she's on the field.

Thông tin chi tiết

天は彼女に三つの才能を与えた。

一つは常識から逸脱した音楽的センス。
一つは潜在的な竜の因子。
そして一つは領主に相応しい貴族としての矜持。
即ち、国の根幹となる学問への理解である。

この霊薬はその結晶。彼女自身が錬成した万病を
癒やす薬とされた。
しかしてその正体は―――

Thượng đế đã ban cho cô ấy 3 tài năng.

Thứ nhất, đó là cảm thụ âm nhạc vượt qua những lí lẽ thông thường. Thứ hai, đó là nhân tử của Rồng tiềm tàng trong cơ thể. Và thứ ba, đó là sự kiêu ngạo phù hợp với địa vị của một lãnh chúa. Đó là lý giải cho việc tri thức của cô ấy sẽ trở thành nền tảng của quốc gia.

Loại thần dược này chính là kết tinh của tri thức đó. Cô đã tự mình tạo ra loại thuốc có thể chữa bách bệnh. Thế nhưng bản chất thật của cô là...

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.