FANDOM


CE này chỉ có thể nhận được thông qua việc tăng Mức độ gắn bó với Paracelsus von Hohenheim lên 10. Nó đã được giải phóng cực đại sẵn.

Hiệu ứng

Artsup
Hiệu ứng
Khi được trang bị cho Paracelsus von Hohenheim,
Increase Arts Card performance by 10% and NP Performance by 10% while on the field.

Thông tin chi tiết

エレメンタル。

ええ、はい。 四大元素を象徴する超自然の存在を指しますね。 言葉としては、そういうものです。 ですが私がこれを口にする場合、些か異なります。

各属性の力を凝集させた人工霊。 それこそが、私の使役するエレメンタルなるもの。 現実を超克するものではありますが、幻想種ではない。地、水、火、風、そして空(エーテル)。 五大属性の元素塊です。

魔力を蓄積するプールとして使用する事も可能ですし、防御にも攻撃にも応用できます。私としては、ええ、 研究の素材や儀式魔術の触媒として用いますがね。

さあ。では、ご覧になってください。 世界を構成する元素の輝き…… いつか根源へ我々を導くかもしれない、神秘のそれを。

Nguyên tố sao.

Ừm, đúng vậy. Nó là từ để ám chỉ 4 nguyên tố chính của tự nhiên. Đó là nghĩa thông thường của nó. Nhưng mà, nguyên tố tôi nói tới thì hơi khác một chút.

Những tinh linh nhân tạo được hợp thành từ năng lực của mỗi nguyên tố. Đó chính là thứ mà tôi sử dụng. Dù sự tồn tại của chúng vượt xa thực tế, chúng không phải là ma thú đâu nhé. Thổ (đất), Thủy (nước), Hỏa (lửa), Phong (gió) và Vô (hư vô). Đó chính là ngũ đại nguyên tố.

Bọn chúng (đang nói tới tinh linh) có thể tích lũy ma lực và kết hợp với nhau để sử dụng, cho cả công lẫn thủ. Với tôi thì, bọn chúng còn là vật liệu nghiên cứu lẫn vật dẫn cho các nghi thức ma thuật luôn nhé.

Giờ thì, hãy nhìn đi. Hào quang của những nguyên tố đã kiến tạo nên thế giới này... một ngày nào đó, có lẽ chúng sẽ dẫn ta tới Căn nguyên đấy.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.