FANDOM


Guts
Duy Trì Chiến Đấu EX
Nhận trạng thái hồi sinh 1 lần, kéo dài 5 lượt.
Cấp 12345678910
Gutsstatus Hồi sinh với 3000 HP3200 HP3400 HP3600 HP3800 HP4000 HP4200 HP4400 HP4600 HP5000 HP
Thời gian chờ 9 87
Servant sở hữu kĩ năng
Kinghassanicon
Kinghassanicon
Phát hiện bản mẫu lặp vòng: Bản mẫu:Tooltip "Ông Lão Trên Núi"

Guts
Duy Trì Chiến Đấu A+
Nhận trạng thái hồi sinh 1 lần, kéo dài 5 lượt.
Cấp 12345678910
Gutsstatus Hồi sinh với 1200 HP1350 HP1500 HP1650 HP1800 HP1950 HP2100 HP2250 HP2400 HP2700 HP
Thời gian chờ 9 87
Servant sở hữu kĩ năng
ShutenIcon

Guts
Duy Trì Chiến Đấu A
Nhận trạng thái hồi sinh 1 lần, kéo dài 5 lượt.
Cấp 12345678910
Gutsstatus Hồi sinh với 1000 HP1150 HP1300 HP1450 HP1600 HP1750 HP1900 HP2050 HP2200 HP2500 HP
Thời gian chờ 9 87
Servant sở hữu kĩ năng
Cuicon Leonidasicon Georgeicon Boudicaicon HeraclesiconVladiconDariusiconCuAltericon

Guts
Duy Trì Chiến Đấu B
Nhận trạng thái hồi sinh 1 lần, kéo dài 4 lượt.
Cấp 12345678910
Gutsstatus Hồi sinh với 750 HP875 HP1000 HP1125 HP1250 HP1375 HP1500 HP1625 HP1750 HP2000 HP
Thời gian chờ 9 87
Servant sở hữu kĩ năng
ElizaiconEriciconBeowulficon

Berserkericon

Beowulf

4✪


Beowulficon
Tên tiếng Nhật
ベオウルフ
ATK HP
1707/10247 1652/10327
ATK lvl 100 HP lvl 100
12407 12521
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Mặt đất Cuồng chiến・ Tốt
Đặc tính: Tác dụng chính của Bảo Khí
Brynhildr's Beloved, Mặt đất hoặc Bầu trời, Humanoid, Vua, Nam, Servant, Weak to Enuma Elish Đòn tấn công sẽ bỏ qua né tránh của đối phương 1 lượt.
Gây sát thương lên 1 kẻ địch.
(OC) Giảm chí mạng địch trong 3 lượt.
Thẻ mệnh lệnh: QABBB
Loại thẻ Bảo Khí :
Buster

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.