CE này chỉ có thể nhận được thông qua việc tăng Mức độ gắn bó với Gilgamesh (Caster) lên 10. Nó đã đạt cấp độ tối đa sẵn.

Hiệu ứng

Npdmg.png
Hiệu ứng
Khi trang bị cho Gilgamesh (Caster),
Tăng sát thương NP của toàn đội thêm 20% khi anh ở trên sân.

Thông tin chi tiết

遙かなる過去。

古き神の時代。
神々の王がマルドゥーク(メロダック)ではなく、
エンリル神であった頃の事である。
或る怪鳥がいた。
アッカドに於ける名はアンズー、
シュメールに於いてはイムドゥグドと呼ばれる。
嵐の魔であり、巨大な雲と強風の顕れたる神であった。
この怪鳥はエンリル神に仕えていたが、
ある日、主人の入浴中に大宝物を奪い取ってしまった。
するとたちまち万物万象のすべては暗黒に包まれ、
世界には滅びが迫った。
怪鳥アンズーが掠めた稀有なる大宝物、
世界と神々とを統べる窮極の王権───天命の粘土板。
是に、怪鳥は触れるべきではなかった。
世界の悉くを危機に陥れたからか。否。
資格なき者が手を伸ばしても王権は応えず、
アンズーは何ひとつとして得られぬが故に。
事実、大宝物はエンリル神の息子たる英雄神ニヌルタに
奪い返され、世界は修復されたのだった。
そして長き時を経て後、人の時代の興りの頃。
大宝物は黄金の都へと収蔵された。
荒ぶる嵐神アンズーは何を想うか。
自らには叶わなかった王権の簒奪を、
神の血を引く人たる英雄王が成し遂げた事に───

Quá khứ xa xôi.

Thời đại của những vị thần cổ xưa.
Lúc mà vua của các vị thần là Enlil chứ không phải Marduk (Merodach).

Khi đó có một con quái điểu.
Người Akkad đặt cho nó cái tên là Anzû.
Còn người Sumer gọi nó là Imdugud.
Nó là con ác quỷ của giông bão, là vị thần hiện thân cho những cơn gió lớn cùng những đám mây khổng lồ.
Con quái điểu đó phục vụ cho thần Enlil. Thế nhưng một ngày nọ, trong lúc chủ nhân đang tắm, nó đã trộm đi một bảo vật cực kỳ quan trọng.
Ngay lúc đó, vạn vật chìm trong bóng tối.
Cả thế giới đứng trước bờ diệt vong.
Bảo vật quý giá mà con quái điểu đã lấy đi là vương quyền tuyệt đối có thể điều khiển cả thế gian và thánh thần─── Tấm đất sét của Số phận.
Nó là thứ mà con quái điểu không nên đụng vào.
Bởi nó sẽ đẩy cả thế giới vào nguy hiểm ư? Không phải.
Mà bởi vì vương quyền sẽ không đáp lại những kẻ không đủ tư cách, và đó là thứ mà Anzû không hề có.
Và thực tế thì tấm đất sét đã được con trai của Enlil, thần của các anh hùng - Ninurta đoạt lại, thế giới được phục hồi như cũ.

Rất lâu về sau, thời đại con người cai trị.
Bảo vật đó được cất giữ tại thủ đô hoàng kim.

Vị thần gió bão hung tàn Anzû sẽ nghĩ như thế nào nhỉ?
Khi mà kế hoạch đoạt lấy vương quyền từng thất bại nay lại được hoàn thành bởi một con người, một vị vua anh hùng mang dòng máu thần linh───

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.