FANDOM


Healarrow
Danh Dự Kẻ Bị Ngược Đãi B+
Hồi HP bản thân mỗi lượt trong 5 lượt. UpgradeIconText
Cấp 12345678910
Hpregen HP hồi + 50060070080090010001100120013001500
Thời gian chờ 9 87
Servant sở hữu kĩ năng
Spartacusicon

Healarrow
Danh Dự Kẻ Bị Ngược Đãi B
Hồi HP bản thân mỗi lượt trong 5 lượt.
Cấp 12345678910
Hpregen HP hồi + 200240280320360400440480520600
Thời gian chờ 9 87
Servant sở hữu kĩ năng
Spartacusicon

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.