(Tạo trang mới với nội dung “<tabber> Rank B+= <onlyinclude>{{#ifeq:{{{1|B+}}}|B+| {{activeskillpage |servanticons = {{Spartacus}} |img = healarrow |name = Danh Dự Kẻ Bị Ngượ…”)
 
 
Dòng 1: Dòng 1:
 
<tabber>
 
<tabber>
Rank B+=
+
Hạng B+=
 
<onlyinclude>{{#ifeq:{{{1|B+}}}|B+|
 
<onlyinclude>{{#ifeq:{{{1|B+}}}|B+|
 
{{activeskillpage
 
{{activeskillpage
Dòng 7: Dòng 7:
 
|name = Danh Dự Kẻ Bị Ngược Đãi
 
|name = Danh Dự Kẻ Bị Ngược Đãi
 
|rank = B+
 
|rank = B+
|effect = Hồi máu bản thân mỗi lượt trong 5 lượt. {{Upgrade Icon Text}}
+
|effect = Hồi HP bản thân mỗi lượt trong 5 lượt. {{Upgrade Icon Text}}
|leveleffect = {{Seffect|Hpregen}} Hồi máu +
+
|leveleffect = {{Seffect|Hpregen}} HP hồi +
 
|l1 = 500
 
|l1 = 500
 
|l2 = 600
 
|l2 = 600
Dòng 32: Dòng 32:
 
}}</onlyinclude>
 
}}</onlyinclude>
 
|-|
 
|-|
Rank B=
+
Hạng B=
 
<onlyinclude>{{#ifeq:{{{1|B}}}|B|
 
<onlyinclude>{{#ifeq:{{{1|B}}}|B|
 
{{activeskillpage
 
{{activeskillpage
Dòng 39: Dòng 39:
 
|name = Danh Dự Kẻ Bị Ngược Đãi
 
|name = Danh Dự Kẻ Bị Ngược Đãi
 
|rank = B
 
|rank = B
|effect = Hồi máu bản thân mỗi lượt trong 5 lượt.
+
|effect = Hồi HP bản thân mỗi lượt trong 5 lượt.
|leveleffect = {{Seffect|Hpregen}} Hồi máu +
+
|leveleffect = {{Seffect|Hpregen}} HP hồi +
 
|l1 = 200
 
|l1 = 200
 
|l2 = 240
 
|l2 = 240

Bản hiện tại lúc 13:55, ngày 7 tháng 5 năm 2018

Healarrow.png
Danh Dự Kẻ Bị Ngược Đãi B+
Hồi HP bản thân mỗi lượt trong 5 lượt. UpgradeIconText.png
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Hpregen.png HP hồi + 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1500
Thời gian chờ 9 8 7
Servant sở hữu kĩ năng
Spartacusicon.png

Healarrow.png
Danh Dự Kẻ Bị Ngược Đãi B
Hồi HP bản thân mỗi lượt trong 5 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Hpregen.png HP hồi + 200 240 280 320 360 400 440 480 520 600
Thời gian chờ 9 8 7
Servant sở hữu kĩ năng
Spartacusicon.png

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.