FANDOM


Tên Tiếng Nhật Icon Mô Tả
魔術髄液 Magical Cerebrospinal Fluid icon ただの人間を魔術師に仕立て上げる霊薬。脊髄に打ち込むことで僅かな刻の間疑似的な魔術回路を形成する。
A spirit that makes just a human being a magician. By driving into the spinal cord, it forms a pseudo magic circuit for a short period of time.
Rớt từ
Hoodlum, Yakuza, Hornet
Địa Điểm [Số lượng] [AP cần]
Multi-Tenant Buildings District [6] [20AP]
Territory [5] [20AP]
Concrete Dungeon [9] [21AP]
Hotel Boulevard [5] [21AP]
Servant
FranSummer0/180
Total:180
EmiyaAlterIcon30/0
Total:30
ShinjukuArcherIcon0/216
Total:216
Icon Servant 1930/180
Total:180
ColumbusIcon0/144
Total: 144
ShinjukuAssassinIcon0/180
Total:180
AssassinofNightlessCity0/180
Total:180
S18836/0
Total:36
HessianLoboIcon8/0
Total:8
HijikataIcon0/216
Total:216
NobuSummer18/108
Total:126
Icon Servant 195

Class-Foreigner-Gold

Abigail Williams

5✪


Icon Servant 195
Tên tiếng Nhật
アビゲイル・ウィリアムズ
ATK HP
1870/12100 2019/13770
ATK lvl 100 HP lvl 100
13245 15086
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Địa Hỗn độn・Ác
Đặc tính: Tác dụng chính của Bảo Khí
Thần tính, Địa hoặc Thiên, Nữ, Hình người, Servant Xóa buff của một kẻ địch. [Hiệu ứng này kích hoạt trước]
Gây sát thương lên kẻ địch đó.
(Tác dụng phụ) Giảm tỉ lệ chí mạng của kẻ địch đó trong 1 lượt.
Thẻ mệnh lệnh: QAAAB
Loại thẻ Bảo Khí :
Buster
0/36
Total:36
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.