CE này chỉ có thể nhận được thông qua việc tăng Mức độ gắn bó với Medb lên 10. Nó đã đạt cấp độ tối đa sẵn.

Hiệu ứng

Npacqui.png
Hiệu ứng
Khi trang bị cho Medb,
Tăng khả năng sạc NP của toàn đội thêm 15% khi cô ở trên sân.

Thông tin chi tiết

世界の中心、選ばれた主役、すべての支配者。

ええ、そうよ───私はメイヴ。
コノートの女王メイヴ。

恋人も、戦友も、子供も、王様だって、
すべて私のもの。
誰も彼もが私に惹かれてしまう。
誰も彼もが私を愛し、そして私に奪われる。

愛して、愛して、愛し続けて。
奪って、奪って、奪い続けて。
逆らったって駄目よ。
だって、貴方、私に支配されたいのでしょう?

ならば願いなさい。
聖杯にではなく、我が聖なる泉にこそ縋るがいいわ。
気が向けば───何か、良いことがあるかもね。

Trung tâm của cả thế giới, kẻ thống trị tối cao nhất trong tất cả những kẻ thống trị.

Đó chính là ta─── Medb.

Ta là Medb, nữ hoàng của Connacht. Bất kể ngươi có là người yêu hay chiến hữu của ai khác, trẻ con hay vua chúa, tất cả các ngươi đều thuộc về ta.

Tất cả đều phải quy phục trước ta. Các ngươi phải say đắm ta và rồi ta sẽ đoạt lấy các ngươi.

Yêu là yêu, ta sẽ không bao giờ ngừng yêu. Tước đoạt là tước đoạt, ta sẽ không bao giờ ngừng tước đoạt. Ngươi không thể chống lại được đâu. Tất cả những gì ngươi có thể làm là quy phục trước ta.

Hãy ước đi, nhưng không phải với Chén Thánh, mà là với dòng suối thiêng của ta. Nếu như ngươi chịu đổi ý thì, biết đâu ta sẽ thưởng cho ngươi cái gì đó đặc biệt thì sao?

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.