FANDOM


Bryn2 Đây là một CE sự kiện. Bạn không thể triệu hồi CE này mà chỉ có thể nhận được khi tham gia sự kiện.

Chỉ có sẵn ở shop tại sự kiện Valentine 2020 với giá trị một Suprise-Choco hoặc Lock-On-Choco chỉ khi người chơi sở hữu Aśvatthāman. Lễ khí khái niệm này đã đạt giới hạn cấp độ 80 và có thể tăng 30,000 kinh nghiệm cho các Lễ khí khái niệm khác.

Hiệu ứng

Christmasgift
Hiệu ứng
Tăng thêm 10% điểm KiraKira Points

Thông tin chi tiết

アシュヴァッターマンからのお返し。

より正確には、 これそのものがお返しという訳ではない。 彼は英霊として、先達として、サーヴァントとして。 あなたと会話し、あなたを深く知ろうとしている。

それは彼があなたに心を開いている、ということであり、その事実そのものが何より貴重なのだ。

さあ、語ろう。夜は長く、まだまだ話の種は尽きない。

Quà hồi âm từ Aśvatthāman

Cơ mà chính xác hơn thì đây cũng không hẳn là quà hồi âm. Là một Anh Linh, là một lãnh đạo (trong Sử Thi), và là một Servant. Anh đang trò chuyện với cậu và cố gắng để hiểu cậu hơn.

Đồng nghĩa với việc anh ta đang mở lòng mình ra, bản thân điều đó đã quí giá hơn tất cả mọi thứ rồi.

Giờ thì, trò chuyện thôi nào. Đêm hãy còn dài, vẫn còn vô số câu chuyện chưa kể cơ mà.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.