CE này chỉ có thể nhận được thông qua việc tăng Mức độ gắn bó với Cu Chulainn (Alter) lên 10. Nó đã được giải phóng cực đại sẵn.

Hiệu ứng

Guts.png
Hiệu ứng
Khi được trang bị cho Cu Chulainn (Alter),
Increase own NP damage by 30%, and Revive with 20% HP when defeated (1 time).

Thông tin chi tiết

万軍を相手取り、万物と向き合い、万人を駆逐する。

そこに余人が入り込む猶予はなく、
恋人も、戦友も、子供も、王すらも、全てが不要。
常に孤高、常に最強、常に勝利を奪い去る。

殺して、殺して、殺し続けて。
行き着く果ては、積み上げられた死体の丘。
最強を謳え、最強を誇れ、最強を轟かせよ。
誰が認めずとも、俺が認めよう。

彼の名はクー・フーリン。
アルスター最強の戦士である。

Khiêu chiến vạn quân, đối đầu vạn vật, xua đuổi vạn người.

Ở đó không có sự trì hoãn để người khác có thể đi vào. Tình nhân, chiến hữu, con cái và ngay cả vương vị, tất cả đều không cần thiết. Luôn xa cách, luôn mạnh mẽ, luôn dành lấy chiến thắng.

Giết, giết, giết không ngừng. Đích đến cuối cùng là ngọn đồi được dựng lên bởi thây người. Hãy ca ngợi đi, hãy tự hào đi, hãy rống lên đi, cái tên của người mạnh nhất. Dù không một ai thừa nhận nhưng tôi sẽ thừa nhận.

Tên của người đó là Cu Chulainn. Người chiến sĩ mạnh nhất xứ Ulster.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.