Chương Mở Đầu

ブロローグ 夏の女神の小さな親切 Chaldealogo.png AP Cost Điểm gắn bó QP EXP
Một Tý Tốt Bụng Đến Từ Nữ Thần Mùa hè 0 0 0 0


KHÔNG CÓ TRẬN ĐẤU
Phần thưởng
hoàn thành
Táo Vàng

Thành Lập Đội Đua

Không tốn AP

Đội Tên Quest Phần thưởng
Tyrant Shootin' Star チーム結成 ワイルド・スピード/&ハイ
Thành lập đội đua : Wild Speed / & High
Táo Vàng
Steam Electrical with PAPA チーム結成 今日のふらん ~哲学編~
Thành lập đội đua : Fran của ngày hôm nay ~Triết Học Biên~
Táo Vàng
Sư thầy Tam Tạng và Sama Gondou チーム結成 頼光、法師と邂逅す【金剛界編】
Thành lập đội đua : Yorimitsu, Sư thầy và cuộc gặp gỡ bất ngờ [Chương Vajradhatu]
Táo Vàng
Satisfaction E∴T∴E チーム結成 エレナの夏休み《PART1》
Thành lập đội đua : Kỳ nghỉ Hè của Helena《PART 1》
Táo Vàng
Lục Thiên Ma Vương Đáng Sợ X チーム結成 ぐだぐだロックスター誕生!
Thành lập đội đua : Sự ra đời của GUDAGUDA ROCKSTAR!
Táo Vàng
Desert Beauty チーム結成 がんばるファラオのおはなし (起)
Thành lập đội đua : Sự tích về một Pharaoh kiên trì (Chương khởi đầu)
Táo Vàng

Lễ Khai Mạc

オープニングセレモニー StartPoint.png AP Cost Điểm gắn bó QP EXP
Opening Ceremony 5 165 
(33 per AP)
1,900 
(380 per AP)
550 
(110 per AP)


Phần thưởng
hoàn thành
IshtarSummer.png

Vòng 1

第1エリア A平原 Summer2017Unknown.png AP Cost Điểm gắn bó QP EXP
Area 1: A Planitia 5 195 
(39 per AP)
3,700 
(740 per AP)
790 
(158 per AP)


NPC khả dụng S179.pngLvl 80, NP3 NeroSummer.pngLvl 80, NP3 FranSummer.pngLvl 80, NP3 S181.pngLvl 80, NP3 S180.pngLvl 80, NP3 NobuSummer.pngLvl 80, NP3 NitoSummer.pngLvl 80, NP3
Arrow 1 Kẻ địch
Battle 1/1 Eastern Algonquian Native
Lvl 9 Class-Caster-Bronze.png 5,988 HP
Eastern Algonquian Native
Lvl 9 Class-Caster-Bronze.png 5,988 HP
Eastern Algonquian Native
Lvl 10 Class-Caster-Bronze.png 6,488 HP
Eastern Algonquian Native
Lvl 28 Class-Caster-Bronze.png 11,516 HP
Vật phẩm
có thể rơi
Junk Parts Shining caster.png
Phần thưởng
hoàn thành
Quick Oil1 Arts Nitro1 Buster Gasoline1

Highlight Của Vòng 1

第1エリア レースハイライト Summer2017Unknown.png AP Cost Điểm gắn bó QP EXP
First Area Race Highlight 5 215 
(43 per AP)
5,400 
(1080 per AP)
955 
(191 per AP)


NPC khả dụng NitoSummer.pngLvl 80 NP3 CasterofNightlessCity.pngLvl 80 NP3 IshtarSummer.pngLvl 80 NP3
Arrow 1 Kẻ địch
Fatal Battle 1/1 Mohawk
Lvl 5 Class-Caster-Bronze.png 5,183 HP
Mohawk
Lvl 7 Class-Caster-Bronze.png 4,995 HP
Mohawk
Lvl 9 Class-Caster-Bronze.png 5,988 HP
Mohawk
Lvl 9 Class-Caster-Bronze.png 5,988 HP
Mohawk
Lvl 10 Class-Caster-Bronze.png 6,488 HP
Atalanta
Lvl 17 Archericon.png Lifebar1.png 9,860 HP
Lifebar0.png 10,216 HP
Vật phẩm
có thể rơi
Junk Parts Archer monument.png Shining caster.png
Phần thưởng
hoàn thành
Saintquartz.png

Vòng 2

第2エリア B火口 StartPoint.png AP Cost Điểm gắn bó QP EXP
Area 2: B Paterae 0 0 0 0


NO BATTLE

Highlight Của Vòng 2

第2エリア レースハイライト Summer2017Unknown.png AP Cost Điểm gắn bó QP EXP
Second Area Race Highlight 5 295 
(59 per AP)
3,200 
(640 per AP)
1,610 
(322 per AP)


KHÔNG CÓ TRẬN ĐẤU

NPC khả dụng S179.pngLvl 80, NP3 NeroSummer.pngLvl 80, NP3
Arrow 2 Kẻ địch
Battle 1/3 Fire-Eating Lizard
Lvl 12 Class-Lancer-Silver.png 4,173
Fire-Eating Lizard
Lvl 13 Class-Lancer-Silver.png 4,491
Fire-Eating Lizard
Lvl 15 Class-Lancer-Silver.png 5,127
Battle 2/3 Lava Golem
Lvl 14 Class-Berserker-Bronze.png 7,426
Lava Golem
Lvl 12 Class-Berserker-Bronze.png 6,443
Fire-Eating Lizard
Lvl 15 Class-Lancer-Silver.png 5,127
Fatal Battle 3/3 Boudica
Lvl 40 Class-Avenger-Silver.png Lifebar1.png 39,096 HP
Lifebar0.png 54,984 HP
Lava Golem
Lvl 14 Class-Berserker-Bronze.png 7,426
Vật phẩm
có thể rơi
Titanium Sheet Spiritroot.png Shininglancer.png Shiningberserker.png
  • Before the start of every player's turn, the player's front row will receive 300 points of field damage.

Phần thưởng
hoàn thành
Saintquartz.png

Vòng 3

第3エリア P地溝帯 StartPoint.png AP Cost Điểm gắn bó QP EXP
Area 3: P Fossa 0 0 0 0


NO BATTLE
Phần thưởng
hoàn thành
Quick Oil5 Arts Nitro5 Buster Gasoline5

Highlight Của Vòng 3

第3エリア レースハイライト Summer2017Unknown.png AP Cost Điểm gắn bó QP EXP
Third Area Race Highlight 5 365 
(73 per AP)
3900 
(780 per AP)
3815 
(763 per AP)


  • Khi bắt đầu trận đấu, các Servant ở tiền tuyến sẽ được tăng tính năng thẻ Arts.

KHÔNG CÓ TRẬN ĐẤU

NPC khả dụng FranSummer.pngLvl 80, NP3 S180.pngLvl 80, NP3
Arrow 2 Kẻ địch
Battle 1/2 Primordial Starfish
Lvl 18 Class-Archer-Bronze.png 11,130 HP
Primordial Starfish
Lvl 19 Class-Archer-Bronze.png 22,640 HP
Primordial Starfish
Lvl 22 Class-Archer-Bronze.png 13,516 HP
Fatal Battle 2/2 Queen Proud of Her Abs
Lvl 26 Berserkericon.png Lifebar1.png 64,920 HP
Lvl 29 Berserkericon.png Lifebar0.png 69,795 HP
Primordial Starfish
Lvl 22 Class-Archer-Bronze.png 26,249 HP
Vật phẩm
có thể rơi
Magnesium Wheel1 Snake jewel.png Berserker monument.png Shiningarcher.png

Phần thưởng
hoàn thành
Saintquartz.png

Vòng 4

第4エリア A谷 StartPoint.png AP Cost Điểm gắn bó QP EXP
Area 4: A Chasma 0 0 0 0


KHÔNG CÓ TRẤN ĐẤU
Phần thưởng
hoàn thành
Quick Oil5 Arts Nitro5 Buster Gasoline5

Highlight Của Vòng 4

第4エリア レースハイライト Summer2017Unknown.png AP Cost Điểm gắn bó QP EXP
Fourth Area Race Highlight 5 465 
(93 per AP)
4,900 
(980 per AP)
7,815 
(1563 per AP)


NPC khả dụng S181.pngLvl 80, NP3 Xuanzangicon.pngLvl 80, NP3
Arrow 1 Kẻ địch
Battle 1/2 Orion?
Lvl 23 Class-Caster-Bronze.png 1,585 HP
Orion
Lvl 9 Class-Rider-Gold.png 57,911 HP
Is it Orion?
Lvl 24 Class-Rider-Bronze.png 8,197 HP
Orion...!
Lvl 20 Class-Berserker-Silver.png 16,396 HP
Grateful Orion
Lvl 11 Class-Berserker-Gold.png 23,937 HP
Fatal Battle 2/2 Orion... you say...!?
Lvl 18 Class-Rider-Silver.png 16,567 HP
Orion
Lvl 9 Class-Rider-Silver.png 31,182 HP
Grateful Orion
Lvl 13 Class-Berserker-Gold.png 28,170 HP
Three-star Orioonn
Lvl 14 Class-Rider-Gold.png 25,345 HP
Orion...!
Lvl 21 Class-Berserker-Silver.png 17,278 HP
Vật phẩm
có thể rơi
Magnesium Wheel Titanium Sheet Junk Parts Cursed Beast Cholecyst.png Shining caster.png
  • Mỗi trận đấu chỉ tồn tại duy nhất 2 kẻ địch trong một thời gian.
  • Orion (Berserker) sẽ rút lui khi HP còn dưới 50%.

NPC khả dụng S181.pngLvl 80, NP3 Xuanzangicon.pngLvl 80, NP3
Arrow 2 Kẻ địch
Battle 1/2 Orion...!
Lvl 24 Class-Berserker-Silver.png 9,841 HP
Orion
Lvl 9 Class-Rider-Gold.png 31,179 HP
Orion?
Lvl 27 Class-Caster-Bronze.png 9,093 HP
Orion...!
Lvl 24 Class-Berserker-Silver.png 9,841 HP
Three-star Orioonn
Lvl 23 Class-Rider-Gold.png 20,845 HP
Fatal Battle 2/2 Artemis
Lvl 51 25px Lifebar1.png 10,533 HP
Artemis
Lvl 54 25px Lifebar0.png 10,875 HP
Orion
Lvl 16 Class-Rider-Gold.png 15,589 HP
Artemis
Lvl 51 25px Lifebar1.png 10,652 HP
Artemis
Lvl 54 25px Lifebar0.png 11,010 HP
Artemis
Lvl 52 25px Lifebar1.png 10,652 HP
Artemis
Lvl 54 25px Lifebar0.png 11,010 HP
Artemis
Lvl 55 25px Lifebar1.png 11,010 HP
Artemis
Lvl 55 25px Lifebar0.png 11,263 HP
Artemis
Lvl 55 25px Lifebar1.png 11,010 HP
Artemis
Lvl 1 25px Lifebar0.png 2,134 HP
Artemis
Lvl 60 25px Lifebar1.png 17,542 HP
Artemis
Lvl 60 25px Lifebar0.png 21,441 HP
Vật phẩm
có thể rơi
Magnesium Wheel Titanium Sheet Junk Parts Cursed Beast Cholecyst.png Archer monument.png Dragon fang.png
  • Mỗi trận đấu chỉ tồn tại duy nhất 2 kẻ địch trong một thời gian.
  • Orion (Berserker) sẽ rút lui khi HP còn dưới 50%.

Phần thưởng
hoàn thành
Saintquartz.png

Lời Kết

ラストスパート 栄光への架け橋 StartPoint.png JP Node Name AP Cost Điểm gắn bó QP EXP
Last Spurt : Cầu Treo Dẫn Đến Vinh Quang グレートブリッジ 0 0 0 0


KHÔNG CÓ TRẬN ĐẤU
Phần thưởng
hoàn thành
KHÔNG CÓ PHẦN THƯỞNG
Mở khóa 4 Challenge Quests
Toàn bộ Aid Battles sẽ được mở lại.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.