Wikia Fate Grand Order Việt Nam

CE này chỉ có thể nhận được thông qua việc tăng Mức độ gắn bó với Charles-Henri Sanson lên 10. Nó đã được giải phóng cực đại sẵn.

Hiệu ứng

Deathchanceup.png
Hiệu ứng
Khi được trang bị cho Charles-Henri Sanson,
Increase instant kill rate of all allies by 10% and NP gain by 10% while on the field.

Thông tin chi tiết

かつて処刑に技術が必要な時代があった。

苦しませず、一瞬で、相手の精神を尊重して、
首を刎ねる技術が必要だった時代が。

これからは、もうそのようなものに悩まずとも良い。
誰だって死刑執行人になれるし、誰だって苦痛はない。
車で人を裂くような、おぞましい刑罰は必要なくなる。 
―――それはつまり、効率的に大量に人を殺せる
ということ。

あの時の愚かな僕は、それに気がつかなかった。
貴族に仕えていた使用人の少女が、何の罪もないのに
処刑されようとしたとき、僕はギロチンを破壊すべき
だったのだ。

僕は……苦しませたくなかっただけなのに。

Có một thời mà người ta cần những kỹ thuật để hành hình.

Thực hiện nhanh chóng, không đau đớn và tôn trọng linh hồn con người. Đó là thời đại mà người ta cần đến kỹ thuật chặt đầu.

Kể từ giờ không cần phải bận tâm đến những vấn đề như thế. Ai cũng có thể trở thành một người hành hình, ai cũng không phải chịu thống khổ. Những cách hành hình ghê tởm như lấy xe cán người không còn cần thiết nữa. ――― Tóm lại lại, đây là cách giúp chúng ta hành quyết một cách hiệu quả với số lượng lớn.

Khi đó tôi là một kẻ ngu ngốc và tôi đã không nhận ra. Cô người hầu của gia đình quý tộc bị đưa đi hành hình mặc dù không phạm tội gì. Lúc ấy lẽ ra tôi nên đập nát cái máy chém đi. Thực ra… tôi chỉ muốn người ta không phải chịu đau đớn thôi.