Mở đầu

Prologue - Arrest under the bridge Chaldealogo.png JP Node Name AP Cost Điểm gắn bó QP EXP
Prologue - Arrest Under The Bridge カルデア・ゲート 5 415 
(83 per AP)
4,400 
(880 per AP)
5,690 
(1138 per AP)


Phần thưởng
hoàn thành
Saintquartz.png

Chương 1

Prisoners Courtyard.png JP Node Name AP Cost Điểm gắn bó QP EXP
Prisoners 中庭 5 415 
(83 per AP)
4400 
(880 per AP)
5690 
(1138 per AP)


Phần thưởng
hoàn thành
Saintquartz.png

Escape 1 - Hope Underground

Escape 1 - Hope under the ground Courtyard.png JP Node Name AP Cost Điểm gắn bó QP EXP
Escape 1 - Hope Under The Ground 中庭 5 435 
(87 per AP)
4600 
(920 per AP)
6510 
(1302 per AP)


NPC khả dụng S179.pngLvl 80, NP3 NeroSummer.pngLvl 80, NP3 FranSummer.pngLvl 80, NP3 S181.pngLvl 80, NP3 S180.pngLvl 80, NP3 NobuSummer.pngLvl 80, NP3 NitoSummer.pngLvl 80, NP3
Arrow 1 Kẻ địch
Battle 1/2 Warden
Lvl 15 Class-Lancer-Bronze.png 3,663 HP
Warden
Lvl 19 Class-Lancer-Bronze.png 4,471 HP
Warden
Lvl 26 Class-Lancer-Bronze.png 7,676 HP
Fatal Battle 2/2 Deputy Chief Warden Quetzalcoatl
Lvl 28 Ridericon.png 42,008 HP
Vật phẩm
có thể rơi
Rider piece.png Shininglancer.png
Phần thưởng
hoàn thành
Star Make Spoon5 Calorie Meat5 NP Hammer

Escape 1 - Result

Escape 1 - Result Courtyard.png JP Node Name AP Cost Điểm gắn bó QP EXP
Escape 1 - Result 地下第―区画 5 435 
(87 per AP)
4600 
(920 per AP)
6510 
(1302 per AP)


NPC khả dụng S179.pngLvl 80, NP3 NeroSummer.pngLvl 80, NP3 FranSummer.pngLvl 80, NP3 S181.pngLvl 80, NP3 S180.pngLvl 80, NP3 NobuSummer.pngLvl 80, NP3 NitoSummer.pngLvl 80, NP3
Arrow 1 Kẻ địch
Battle 1/2 Warden
Lvl 16 Class-Lancer-Bronze.png 3,865 HP
Warden
Lvl 23 Class-Lancer-Bronze.png 5,299 HP
Warden
Lvl 28 Class-Lancer-Bronze.png 6,309 HP
Fatal Battle 2/2 Warden
Lvl 30 Class-Lancer-Bronze.png 8,055 HP
Warden
Lvl 23 Class-Lancer-Bronze.png 6,358 HP
Warden Nightingale
Lvl 30 Berserkericon.png Lifebar1.png 38,311 HP
Lifebar0.png 23,576 HP
Vật phẩm
có thể rơi
Berserker monument.png Shininglancer.png One Drop of Candy
  • Lifebar0.png : Nhận thêm khả năng hồi phục mà người chơi không thể xóa được.
Phần thưởng
hoàn thành
Saintquartz.png

Escape 2 - Cooperator in chains

Escape 2 - Cooperator in chains Courtyard.png JP Node Name AP Cost Điểm gắn bó QP EXP
Escape 2 - Cooperator in chains 中庭 0 0 0 0


KHÔNG CÓ TRẬN ĐẤU
Phần thưởng
hoàn thành
Star Make Spoon5 Calorie Meat5 NP Hammer

Escape 2 - Result?

Escape 2 - Result? Summer2017Unknown.png JP Node Name AP Cost Điểm gắn bó QP EXP
Escape 2 - Result? ? ? ? 5 435 
(87 per AP)
4600 
(920 per AP)
6510 
(1302 per AP)


Phần thưởng
hoàn thành
Saintquartz.png

Assassination 1 - Preparation

Assassination 1 - Preparation Courtyard.png JP Node Name AP Cost Điểm gắn bó QP EXP
Assassination 1 - Preparation 中庭 5 465 
(93 per AP)
4900 
(980 per AP)
7815 
(1563 per AP)


Phần thưởng
hoàn thành
Saintquartz.png

Assassination 2 - Execution

Assassination 2 - Execution Courtyard.png JP Node Name AP Cost Điểm gắn bó QP EXP
Assassination 2 - Execution 中庭 0 0 0 0


KHÔNG CÓ TRẬN ĐẤU
Phần thưởng
hoàn thành
Saintquartz.png

Escape 3 - For Another Hope

Escape 3 - For Another Hope Courtyard.png JP Node Name AP Cost Điểm gắn bó QP EXP
Escape 3 - For Another Hope 中庭 0 0 0 0


KHÔNG CÓ TRẬN ĐẤU

KHÔNG CÓ TRẬN ĐẤU

Phần thưởng
hoàn thành
Star Make Spoon5 Calorie Meat5 NP Hammer

Escape 3 - Result

Escape 3 - Result Courtyard.png JP Node Name AP Cost Điểm gắn bó QP EXP
Escape 3 - Result 地下第三区画 5 475 
(95 per AP)
5,000 
(1000 per AP)
8,270 
(1654 per AP)


KHÔNG CÓ TRẬN ĐẤU

Phần thưởng
hoàn thành
Saintquartz.png

Escape 4 - The last escape

Escape 4 - The last escape Courtyard.png JP Node Name AP Cost Điểm gắn bó QP EXP
Escape 4 - The last escape 中庭 0 0 0 0


KHÔNG CÓ TRẬN ĐẤU
Phần thưởng
hoàn thành
Star Make Spoon5 Calorie Meat5 NP Hammer

Escape 4 - Result

Escape 4 - Result Courtyard.png JP Node Name AP Cost Điểm gắn bó QP EXP
Escape 4 - Result 地下第四区画 5 495 
(99 per AP)
5,200 
(1040 per AP)
9,210 
(1842 per AP)


NPC khả dụng S179.pngLvl 80, NP3 NeroSummer.pngLvl 80, NP3 FranSummer.pngLvl 80, NP3 S181.pngLvl 80, NP3 S180.pngLvl 80, NP3 NobuSummer.pngLvl 80, NP3 NitoSummer.pngLvl 80, NP3
Arrow 1 Kẻ địch
Battle 1/2 Warden
Lvl 40 Class-Lancer-Bronze.png 7,002 HP
Warden
Lvl 40 Class-Lancer-Bronze.png 4,400 HP
Warden
Lvl 40 Class-Lancer-Bronze.png 5,047 HP
Grand Battle 2/2 Deputy Chief Warden Quetzalcoatl
Lvl 36 Ridericon.png Lifebar1.png 24,984 HP
Lifebar0.png 18,738 HP
Chief Warden Medb
Lvl 45 Ridericon.png Lifebar1.png 26,982 HP
Lifebar0.png 23,808 HP
Warden
Lvl 42 Class-Lancer-Bronze.png 13,765 HP
Vật phẩm
có thể rơi
Rider monument.png Connacht Coin Instant Noodles2 One Drop of Candy2 Heros proof.png Shininglancer.png
  • Quetzalcoatl Lifebar0.png : Trận Chiến Sinh Tử : Tăng sức tấn công của toàn đội địch
  • Medb Lifebar0.png : Cứ Để Đó Cho Tôi : Một đồng minh trong đội của cô nhận trạng thái khiêu khích kẻ địch.

KHÔNG CÓ TRẬN ĐẤU

Phần thưởng
hoàn thành
Saintquartz.png

Last Area - Đại Lục I

ラストエリア I大陸 StartPoint.png JP Node Name AP Cost Điểm gắn bó QP EXP
Last Area - Đại Lục I I大陸 0 0 0 0


KHÔNG CÓ TRẬN ĐẤU

Tăng Hết Tốc Lực Đến Chiến Thắng

Không tốn AP.

Quest cho người chơi được quyết định dựa trên tổng số Aid Points kiếm được từ Phần 1 và Phần 2.

Đội nào nhiều điểm nhất sẽ được chọn.

Đội Tên Quest
Tyrant Shootin' Star 勝利へのフルスロットル (アルトリア&ネロチーム)
Tăng Hết Tốc Lực Đến Chiến Thắng (Team Artoria & Nero)
Steam Electrical with PAPA 勝利へのフルスロットル (フランチーム)
Tăng Hết Tốc Lực Đến Chiến Thắng (Team Fran)
Bonze Xuanzang and Sama Gondou 勝利へのフルスロットル (頼光チーム)
Tăng Hết Tốc Lực Đến Chiến Thắng (Team Raikou)
Satisfaction E∴T∴E 勝利へのフルスロットル (エレナチーム)
Tăng Hết Tốc Lực Đến Chiến Thắng (Team Helena)
Dreadful Demon King of The Sixth Heaven X 勝利へのフルスロットル (ノッブチーム)
Tăng Hết Tốc Lực Đến Chiến Thắng(Team Nobu)
Desert Beauty 勝利へのフルスロットル (ニトクリスチーム)
Tăng Hết Tốc Lực Đến Chiến Thắng (Team Nitocris)

Lễ Bế Mạc

クロージング セレモニー StartPoint.png JP Node Name AP Cost Điểm gắn bó QP EXP
Lễ Bế Mạc I大陸 5 515 
(103 per AP)
5,400 
(1080 per AP)
10,190 
(2038 per AP)


Phần thưởng
hoàn thành
Holy Grail IshtarSummer.png

Phần Kết

Không tốn AP.

Team Tên Quest
Tyrant Shootin' Star 後日談 ワイルド・スピード/&ハイ
Phần Kết : Wild Speed / & High
Steam Electrical with PAPA 後日談 今日のふらん ~哲学編~
Phần Kết : Fran Của Ngày Hôm Nay ~Triết Học Biên~
Tả Mã Quyền Đầu và Tam Tạng Đại Sư 後日談 頼光、法師と邂逅す【金剛界編】
Phần Kết : Yorimitsu, Đại Sư Cùng Cuộc Gặp Mặt Tình Cờ [Chương Kim Cương Giới]
Satisfaction E∴T∴E 後日談 エレナの夏休み 《PART2》
Phần Kết : Kỳ Nghỉ Hè Của Helena《PART 2》
Đệ Lục Thiên Ma Vương Đáng Sợ  X 後日談 ぐだぐだロックスター誕生!
Phần Kết : Sự Ra Đời Của Ngôi Sao Nhạc Rock GUDAGUDA!
Desert Beauty 後日談 がんばるファラオのおはなし (結)
Phần Kết: Câu Chuyện Của Một Pharaoh Kiên Trì (Kết)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.