FANDOM


Insanity
Cuồng Hóa A+
Tăng tính năng thẻ Buster của bản thân thêm 11%.
Servant sở hữu kĩ năng
Caligulaicon

Insanity
Cuồng Hóa A
Tăng tính năng thẻ Buster của bản thân thêm 10%.
Servant sở hữu kĩ năng
Lubuicon Hydeicon

Insanity
Cuồng Hóa B
Tăng tính năng thẻ Buster của bản thân thêm 8%.
Servant sở hữu kĩ năng
Heraclesicon Asteriosicon Dariusicon Ericicon Ibarakiicon

Insanity
Cuồng Hóa C
Tăng tính năng thẻ Buster của bản thân thêm 6%.
Servant sở hữu kĩ năng
S181 Lanceloticon Tamamoicon CuAltericon MHX(Alter)icon

Berserkericon

Mysterious Heroine X (Alter)

5✪


MHX(Alter)icon
Tên tiếng Nhật
謎のヒロインX〔オルタ〕
ATK HP
1717 / 11113 2079 / 14175
ATK lvl 100 HP lvl 100
12165 15529
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Ngôi sao Trung lập · Tà ác
Đặc tính: Tác dụng chính của Bảo Khí
Artoria, Rồng, Nữ, Humanoid, Vua, Saberface, Servant Gây sát thương cho một mục tiêu.
(OC) Gây sát thêm sát thương cho Sabericon lớp Saber.
Thẻ mệnh lệnh: QQABB
Loại thẻ Bảo Khí :
Quick
NobuSummer

Insanity
Cuồng Hóa D+
Tăng tính năng thẻ Buster của bản thân thêm 5%.
Servant sở hữu kĩ năng
HijikataIcon

Insanity
Cuồng Hóa D
Tăng tính năng thẻ Buster của bản thân thêm 4%.
Servant sở hữu kĩ năng
Frankicon PaulBunyanicon

Insanity
Cuồng Hóa E+
Tăng tính năng thẻ Buster của bản thân thêm 3%.
Servant sở hữu kĩ năng
ChachaIcon

Insanity
Cuồng Hóa E
Tăng tính năng thẻ Buster của bản thân thêm 2%.
Servant sở hữu kĩ năng
FranSummer S184 Jaguarmanicon Sakataicon

Insanity
Cuồng Hóa E-
Tăng tính năng thẻ Buster của bản thân thêm 1%.
Servant sở hữu kĩ năng
Beowulficon

Berserkericon

Beowulf

4✪


Beowulficon
Tên tiếng Nhật
ベオウルフ
ATK HP
1707/10247 1652/10327
ATK lvl 100 HP lvl 100
12407 12521
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Mặt đất Cuồng chiến・ Tốt
Đặc tính: Tác dụng chính của Bảo Khí
Brynhildr's Beloved, Mặt đất hoặc Bầu trời, Humanoid, Vua, Nam, Servant, Weak to Enuma Elish Đòn tấn công sẽ bỏ qua né tránh của đối phương 1 lượt.
Gây sát thương lên 1 kẻ địch.
(OC) Giảm chí mạng địch trong 3 lượt.
Thẻ mệnh lệnh: QABBB
Loại thẻ Bảo Khí :
Buster

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.