FANDOM


CE này chỉ có thể nhận được thông qua việc tăng Mức độ gắn bó với Cleopatra lên 10. Nó đã được giải phóng cực đại sẵn.

Hiệu ứng

Npdmg
Hiệu ứng
Khi trang bị cho Cleopatra,
Tăng sát thương NP thêm 25% cho toàn đội nhưng đồng thời cũng giảm phòng thủ của cả đội đi 10% [Điểm trừ] khi cô có mặt trên sân.

Thông tin chi tiết

クレオパトラは、毒蛇によって自死した。

エジプトがローマに……
カエサルやアントニウスのローマではなく、
憎きオクタウィアヌスの統べるローマに支配された後。
自らの王宮に幽閉された彼女は
捕虜となるのを良しとせず、
イチジクに潜ませた毒蛇にその身を噛ませたという。

蛇はコブラであったとされる。
嗚呼、それは何という偶然の皮肉。
或いは運命、必然、まさか古き神々の意図であるのか。

古代より連綿と続いた
ファラオの王権と神性を示す蛇ウラエウス。
その形状もまた、同じくコブラなのである───

Cleopatra đã tử tự bằng một con rắn lục voi.

Từ Ai Cập thành Rome...

Không phải Rome của Caesar hay Antonius, mà là Rome bị thống trị bởi Octavianus đáng ghét. Cô bị giam giữ làm con tin ở cung điện của chính mình và để con rắn được giấu trong một bình quả vả cắn mình.

Có người nói rằng đó là một con rắn hổ mang. A, thật là sự mỉa mai một cách trùng hợp làm sao. Hay đó là số phận, điều tất nhiên phải đến hay phải chăng là ý định của các vị thần cổ đại?

Từ thời cổ đại, con rắn Uraeus đã luôn là bằng chứng cho vương quyền lẫn thần tính của các Pharaoh. Và hình dạng của nó cũng giống một con rắn hổ mang---

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.