FANDOM


Inheriting-1

1) Tùy chọn Phòng Riêng

Inheriting-2

2) Tạo mật khẩu

Inheriting-3

3) Nhận mã chuyển đổi

Chuyển đổi thiết bị cho phép bạn lưu thông tin của tài khoản lại và chuyển nó sang một thiết bị khác. Bạn có thể tạo 1 mã chuyển đổi (hay còn gọi là bind code, transfer code,...) tại Phòng Riêng.

  1. Bấm vào mục Chuyển đổi thiết bị (引き継ぎナンバー発行 hay Device Transfer) trong Phòng Riêng.
  2. Nhập mật khẩu bạn muốn dùng khi chuyển đổi thiết bị. (Ô số 2 là nơi để xác nhận, vì vậy bạn cần đánh lại mật khẩu đã nhập ở ô trước). Mật khẩu phải có độ dài từ 4-12 kí tự.
  3. Sau khi bạn nhập xong mật khẩu thì 1 mã chuyển đổi sẽ được tạo ra, bấm vào nút Sao chép (コピー hay Copy) để lưu nó vào bản ghi tạm, sau đó bấm nút Đóng (閉じる hay Close) ở bên trái (nút bên phải, 新規で発行する dùng để tạo mã mới). Mã này có thể dùng ngay lập tức để chuyển tài khoản bạn sang thiết bị khác hoặc lưu lại để dùng lúc khác.
  4. Để sử dụng mã chuyển đổi, bạn vào game và chọn mục Chuyển đổi thiết bị (引き継ぎ hay Device Transfer) ở phía góc dưới bên trái của màn hình đăng nhập. Nhập mã chuyển đổi của bạn ở ô thứ nhất và mật khẩu bạn đã đặt ở ô thứ hai và bấm vào nút bên phải để tải tài khoản của bạn trên thiết bị đó.

Lưu ý

  • Mã chuyển đổi và mật khẩu không có hạn sử dụng, và chúng vẫn có hiệu lực cho tới khi bạn dùng để đăng nhập vào một thiết bị mới.
  • Thiết bị cũ của bạn sẽ không thể đăng nhập vào tài khoản đó nữa một khi đã bị chuyển đổi. Bạn sẽ phải tạo mã chuyển đổi và mật khẩu khác trên thiết bị mới trong trường hợp muốn chuyển đổi ngược lại.
  • Mỗi mã chỉ dùng được 1 lần duy nhất; sau khi sử dụng thì bạn sẽ phải tạo lại một mã khác để chuyển đổi tiếp. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể tạo một mã chuyển đổi khác kể cả khi bạn đã có mã chuyển đổi sẵn (ví dụ như lúc bạn quên mật khẩu chẳng hạn). Sau khi mã mới được tạo, mã cũ sẽ mất hiệu lực kể cả khi chưa sử dụng.
  • Bạn không thể chuyển đổi tài khoản qua lại giữa các phiên bản (VD: chuyển từ server Nhật sang server Hàn,...)
  • Lưu tài khoản của bạn trên các phương tiện trực tuyến như hòm mail, google drive,... phòng trường hợp bạn bị mất / hỏng điện thoại bất ngờ.
  • Nếu mất tài khoản, hãy xem hướng dẫn Khôi phục tài khoản.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.