Wikia Fate Grand Order Việt Nam

CE này chỉ có thể nhận được thông qua việc tăng Mức độ gắn bó với Artoria Pendragon (Lily) lên 10. Nó đã được giải phóng cực đại sẵn.

Hiệu ứng

Dmg up.png
Hiệu ứng
Khi được trang bị cho Artoria Pendragon (Lily),
Tăng sức tấn công của toàn đội và khả năng tạo sao thêm 10% khi cô ở trên sân.

Thông tin chi tiết

朝焼けの中、おごそかに船は出た。

それはいつかの日、選定の場で見た一つの区切り。
彼女はこの旅によって帝国と和平を結び、
彼女はこの旅によって、故郷の燃える岸辺を見た。

人理によって築かれた歴史は、
強固で有るが故に変革を認めない。

王を目指した少女の旅はもうじき終わる。
その終わりに、『彼女』とは違う、
幾ばくかの希望があらん事を―――

Trong ánh sáng bình minh, con tàu hùng dũng ra khơi.

Ngày đó, tại một nơi được định sẵn, đặt một dấu chấm cho câu chuyện. Nhờ chuyến hành trình này, cô gái đó sẽ được kết nối với đế quốc, với hòa bình. Nhờ chuyến hành trình này, cô gái đó đã nhìn thấy bờ biển rực cháy của quê hương.

Lịch sử được dựng lên bởi lí lẽ của con người. Nó rất cứng rắn, nhưng lại không thừa nhận sự thay đổi.

Cuộc hành trình của cô gái nhỏ muốn làm hoàng đế sẽ sớm kết thúc. Nơi cuối cuộc hành trình, “Cô” sẽ thay đổi. Dù chỉ một chút, mong sao hy vọng sẽ vẫn còn…