FANDOM


Npdmg
Chi Viện Hỏa Lực (Pháo) B+
Tăng sát thương NP của toàn đội trong 1 lượt.
Tăng khả năng tạo sao của toàn đội trong 1 lượt.
Cấp 12345678910
Nppowerup Sát thương NP + 10%11%12%13%14%15%16%17%18%20%
Stargainup Tạo sao + 50%55%60%65%70%75%80%85%90%100%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
S212Icon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.