Class based gacha campaign april 2018.png

Thời gian : 18h Ngày 29/3 năm 2018 ~ 12h59 ngày 12/4 năm 2018 JST

Lịch Rate up
Trường phái được rate up Thời gian
Sabericon.png 29/3, 2018 18:00 ~ 23:59 JST
5/4, 2018 0:00 ~ 23:59 JST
12/4, 2018 0:00 ~ 12:59 JST
Archericon.png 30/3, 2018 0:00 ~ 23:59 JST
6/4, 2018 0:00 ~ 23:59 JST
Lancericon.png 31/3, 2018 0:00 ~ 23:59 JST
7/4, 2018 0:00 ~ 23:59 JST
Ridericon.png 1/4, 2018 0:00 ~ 23:59 JST
8/4, 2018 0:00 ~ 23:59 JST
Assassinicon.png + Class-Extra-Gold.png 2/4, 2018 0:00 ~ 23:59 JST
9/4, 2018 0:00 ~ 23:59 JST
Castericon.png 3/4, 2018 0:00 ~ 23:59 JST
10/4, 2018 0:00 ~ 23:59 JST
Berserkericon.png 4/4, 2018 0:00 ~ 23:59 JST
11/4, 2018 0:00 ~ 23:59 JST
Danh sách Servant được rate up
Trường phái được rate up Servant được rate up
Sabericon.png Sabericon2.png Attilaicon.png Mordredicon.png

Sabericon.png

Mordred

5✪


Mordredicon.png
Tên tiếng Nhật
モードレッド
ATK HP
1811/11723 2153/14680
ATK lvl 100 HP lvl 100
12833 16083
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Mặt đất Cuồng chiến・Trung lập
Đặc tính: Tác dụng chính của Bảo Khí
Rồng, Mặt đất hoặc Bầu trời, Nữ, Humanoid, Ngự thuật, Saberface, Servant, Weak to Enuma Elish Tấn công toàn bộ
(OC) Gây thêm sát thương với Artoria/Arthur.
Hồi phục NP.
Thẻ mệnh lệnh: QAABB.png
Loại thẻ Bảo Khí :
Buster.png
Altericon.png Gawainicon.png Siegicon.png Suzuka.png Deon.png Neroicon.png
Neroicon.png
S187.png Ramaicon.png Lancelot Saber icon.png Caesaricon.png Gillesicon.png Fergusicon.png Bedivereicon.png
Archericon.png Arjunaicon.png Orionicon.png Teslaicon.png S184.png Atalantaicon.png Emiyaicon.png EmiyaAlterIcon.png Tristanicon.png Euryale.png Kogilicon.png Davidicon.png Toudaicon.png Billyicon.png Robinicon.png
Lancericon.png Arturia lancer icon.png Enkiduicon.png Karnaicon.png Alterlancericon.png Vlad (Extra) icon.png Elizaicon.png Icon Servant 193.png Icon Servant 183.png Fionnicon.png Medusalancericon.png Shuwenicon.png Cuicon.png Cuprotoicon.png Jaguarmanicon.png Diarmuidicon.png Hectoricon.png S186.png Romulusicon.png
Ridericon.png Ozymandiasicon.png Quetzicon.png Medbicon.png Drakeicon.png Astolfoicon.png Anneicon.png Marieicon.png Marthaicon.png Alexandericon.png

Class-Rider-Silver.png

Alexander

3✪


Alexandericon.png
Tên tiếng Nhật
アレキサンダー
ATK HP
1366/7356 1979/8640
ATK lvl 100 HP lvl 100
9955 11714
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Man Neutral ・ Good
Đặc tính: Tác dụng chính của Bảo Khí
Divine, Greek Mythology Males, Humanoid, King, Male, Riding, Servant, Weak to Enuma Elish Deals damage to all enemies.
(OC) Gain critical stars.
Thẻ mệnh lệnh: QQAAB.png
Loại thẻ Bảo Khí :
Quick.png
Ushiwaicon.png Medusaicon.png ColumbusIcon.png Boudicaicon.png
Assassinicon.png + Class-Extra-Gold.png Icon Servant 189.png Jackicon.png Jeanneicon.png S185.png Emiyaassassinicon.png S188.png Carmillaicon.png Gorgonicon.png HessianLoboIcon.png ShinjukuAssassinIcon.png Sthenoicon.png AssassinofNightlessCity.png Jingkeicon.png Hassanhundredicon.png Hassan of Serenity icon.png Kotarouicon.png Jekyllicon.png
Castericon.png Xuanzangicon.png Wavericon.png Tamamocastericon.png CasterofNightlessCity.png Helenaicon.png Icon Servant 192.png Gilcastericon.png Edisonicon.png Icon Servant 194.png

Castericon.png

Nữ Hoàng của Sheba

4✪


Icon Servant 194.png
Tên tiếng Nhật
シバの女王
ATK HP
1,438/8,629 1,940/12,127
ATK lvl 100 HP lvl 100
10,354 14,704
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Nhân Trung lập ・ Thiện
Đặc tính: Tác dụng chính của Bảo Khí
Servant, Hình người, Yếu thế trước Enuma Elish, Vua Gây sát thương lớn lên một kẻ địch.
(Hiệu ứng phụ) Giảm phòng thủ của mục tiêu trong 3 lượt.
Giảm sức tấn công của mục tiêu trong 3 lượt.
Giảm khả năng hồi phục HP của mục tiêu trong 3 lượt.
Thẻ mệnh lệnh: QAABB.png
Loại thẻ Bảo Khí :
Arts.png
Rhymeicon.png Medealilyicon.png Nitocrisicon.png Paracelsusicon.png Cucastericon.png Geronimoicon.png Gilles2icon.png Babbageicon.png Medeaicon.png Mephisicon.png
Berserkericon.png Vladicon.png CuAltericon.png Nightingaleicon.png Ibarakiicon.png BerserkerOfElDoradoIcon.png Tamamoicon.png Frankicon.png Beowulficon.png

Berserkericon.png

Beowulf

4✪


Beowulficon.png
Tên tiếng Nhật
ベオウルフ
ATK HP
1707/10247 1652/10327
ATK lvl 100 HP lvl 100
12407 12521
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Mặt đất Cuồng chiến・ Tốt
Đặc tính: Tác dụng chính của Bảo Khí
Brynhildr's Beloved, Mặt đất hoặc Bầu trời, Humanoid, Vua, Nam, Servant, Weak to Enuma Elish Đòn tấn công sẽ bỏ qua né tránh của đối phương 1 lượt.
Gây sát thương lên 1 kẻ địch.
(OC) Giảm chí mạng địch trong 3 lượt.
Thẻ mệnh lệnh: QABBB.png
Loại thẻ Bảo Khí :
Buster.png
Heraclesicon.png Lanceloticon.png Kiyohimeicon.png Dariusicon.png Lubuicon.png
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.