Wikia Fate Grand Order Việt Nam
Pre arc 2 half ap.png

Thời gian: 18h ngày 29/3/2018 ~ 12h59 ngày 12/4/2018 JST

  • Tất cả ARC 1.0 MAIN QUESTS (Fuyuki ~ Salomon) sẽ giảm số AP cần dùng còn 1/4 trong suốt thời gian sự kiện.


  • Tất cả ARC 1.5 FREE QUESTS (Shinjuku ~ Salem) sẽ giảm số AP cần dùng còn 1/2 trong suốt thời gian sự kiện. (Giới hạn đến hết 1st, 2nd và 3rd ARROW của mỗi Free Quest)
    • Lưu ý : 3rd Arrow chính là biểu tượng vô cực trên mỗi free quest, người chơi hoàn thành nó sẽ nhận được Saintquartz.png.