Wikia Fate Grand Order Việt Nam
Critgem.png
Chiến Lược Của Hiệp Sĩ B
Tăng tạo sao của bản thân trong 3 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Stargainup.png Tạo sao + 30% 32% 34% 36% 38% 40% 42% 44% 46% 50%
Thời gian chờ 7 6 5
Servant sở hữu kĩ năng
Diarmuidicon.png
Bản mẫu:Tooltip Diarmuid Ua Duibhne