FANDOM


Chọn so sánh: đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 14:15, ngày 13 tháng 4 năm 2018Philongrobo (tường | đóng góp)‎ . . (419 byte) (+419)‎ . . (Tạo trang mới với nội dung “{{activeskillpage |servanticons = {{Diarmuid Ua Duibhne}} |img = Critgem |name = Chiến Lược Của Hiệp Sĩ |rank = B |effect = Tăng tạo sao củ…”)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.