FANDOM


CE này chỉ có thể nhận được thông qua việc tăng Mức độ gắn bó của Marie Antoinette lên 10. Nó đã được giải phóng cực đại sẵn.

Hiệu ứng

Critgem
Hiệu ứng
Khi trang bị cho Marie Antoinette,

sẽ tăng tỉ lệ tạo sao cho cả team lên 20% khi cô còn ở trên sân.

Thông tin chi tiết

「この首飾りにはね、ちょっとした曰くがあるの。

すこしだけ嫌な目にも遭ってしまったけれど……
それでも、わたしは好きよ。だって、キラキラと輝いて、とても綺麗なんですもの」

(マリー・アントワネット、カルデアにて語る)

"Chiếc vòng cổ này có một chút lịch sử ở đằng sau nó.

Người ta nhìn nó với ánh mắt có chút chán ghét... Nhưng mà tôi thích nó. Bởi vì nó lấp lánh và còn rất đẹp nữa."

Marie Antoinette đã từng nói như vậy khi ở Chaldea.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.