FANDOM


Presence Concealment
Che Giấu Hiện Diện A
Tăng khả năng tạo sao của bản thân thêm 10%.
Servant sở hữu kĩ năng
Phantomicon Jekyllicon Hassanhundredicon Kinghassanicon
Kinghassanicon
Phát hiện bản mẫu lặp vòng: Bản mẫu:Tooltip "Ông Lão Trên Núi"
NitoSummer S188

Presence Concealment
Che Giấu Hiện Diện B
Tăng khả năng tạo sao của bản thân thêm 8%.
Servant sở hữu kĩ năng
Jingkeicon Cleopatra icon

Presence Concealment
Che Giấu Hiện Diện C+
Tăng khả năng tạo sao của bản thân thêm 6.5%.
Servant sở hữu kĩ năng
Icon Servant 199

Assassinicon

Semiramis

5✪


Icon Servant 199
Tên tiếng Nhật
セミラミス
ATK HP
1747/11309 1945/13266
ATK lvl 100 HP lvl 100
12379 14533
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Địa Trật tự - Ác
Đặc tính: Tác dụng chính của Bảo Khí
Thiên hoặc Địa, Hình người, Nữ, Servant, Yếu thế trước Enuma Elish, Thần tính, Nữ hoàng Gây sát thương lên toàn bộ kẻ địch.
Tăng phòng thủ cho toàn đội thêm 20% trong 3 lượt.
(Tác dụng phụ) Tăng sát thương của Bảo Khí. [Hiệu ứng này kích hoạt đầu tiên].
Thẻ mệnh lệnh: QAAAB
Loại thẻ Bảo Khí :
Buster

Presence Concealment
Che Giấu Hiện Diện C
Tăng khả năng tạo sao của bản thân thêm 6%.
Servant sở hữu kĩ năng
Ryougiassassinicon

Assassinicon

Ryougi Shiki (Assassin)

4✪


Ryougiassassinicon
Tên tiếng Nhật
両儀式〔アサシン〕
ATK HP
1477/8867 1768/11055
ATK lvl 100 HP lvl 100
10736 13404
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Nhân Chaotic・Good
Đặc tính: Tác dụng chính của Bảo Khí
Nữ, Hình người, Servant, Yếu thế trước Enuma Elish Gây sát thương bỏ qua phòng ngự lên 1 mục tiêu.
(OC) Có khả năng gây hiệu ứng Tức Tử lên mục tiêu.
Thẻ mệnh lệnh: QQAAB
Loại thẻ Bảo Khí :
Arts
ShutenIcon ShinjukuAssassinIcon Icon S210

Class-Assassin-Silver

Okada Izō

3✪


Icon S210
Tên tiếng Nhật
岡田 以蔵
ATK HP
1277/6879 1592/8844
ATK lvl 100 HP lvl 100
9310 11991
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Nhân Trung dung・ Ác
Đặc tính: Tác dụng chính của Bảo Khí
Hình người, Nam, Servant, Yếu thế trước Enuma Elish Gây sát thương lên một kẻ địch.
(Tác dụng phụ)Tăng tỷ lệ tạo sao của bản thân trong 3 lượt (Kích hoạt trước)
Thẻ mệnh lệnh: QQAAB
Loại thẻ Bảo Khí :
Arts

Presence Concealment
Che Giấu Hiện Diện D
Tăng khả năng tạo sao của bản thân thêm 4%.
Servant sở hữu kĩ năng
Sasakiicon Sansonicon Carmillaicon AssassinofNightlessCity

Presence Concealment
Che Giấu Hiện Diện E
Tăng khả năng tạo sao của bản thân thêm 2%.
Servant sở hữu kĩ năng
ScathachAssassinicon

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.