FANDOM


Charm
Chú Thuật Giữa Hè A
Charmstatus Mê hoặc một kẻ địch trong 1 lượt.
Giảm phòng thủ của kẻ địch đó trong 3 lượt.
Nguyền kẻ địch đó trong 5 lượt
NpCharge Tăng vạch NP của kẻ địch đó thêm 1. [Điểm trừ]
Cấp 12345678910
Defensedown Phòng thủ - 20%21%22%23%24%25%26%27%28%30%
Curse Sát thương nguyền + 5005506006507007508008509001000
Thời gian chờ 9 87
Servant sở hữu kĩ năng
TamamoLancericon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.