Wikia Fate Grand Order Việt Nam
Charm.png
Chú Thuật Giữa Hè A
Charmstatus.png Mê hoặc một kẻ địch trong 1 lượt.
Giảm phòng thủ của kẻ địch đó trong 3 lượt.
Nguyền kẻ địch đó trong 5 lượt
NpCharge.png Tăng vạch NP của kẻ địch đó thêm 1. [Điểm trừ]
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Defensedown.png Phòng thủ - 20% 21% 22% 23% 24% 25% 26% 27% 28% 30%
Curse.png Sát thương nguyền + 500 550 600 650 700 750 800 850 900 1000
Thời gian chờ 9 8 7
Servant sở hữu kĩ năng
TamamoLancericon.png
Bản mẫu:Tooltip Tamamo no Mae (Lancer)