FANDOM


CE này chỉ có thể nhận được thông qua việc tăng Mức độ gắn bó với Gilgamesh lên 10. Nó đã được giải phóng cực đại sẵn.

Hiệu ứng

Npdmg
Hiệu ứng
Khi được trang bị cho Gilgamesh,
Tăng sát thương NP của chính mình thêm 30%.
Có 30% Cơ hội tăng sát thương chí mạng của mình thêm 10% trong 3 lượt khi anh tấn công.

Thông tin chi tiết

まだ人の領域が限られた世界だった神代。

王は地上すべての財宝を集め、
これを納める宝物庫を建造した。

後の世に生まれるであろう様々な宝の原典。
人間の知恵、人間の叡智が確かである証左。
人々はこれを“神の門”と呼び讃えた。
むべなるかな。
これらを納めた「蔵」そのものが、
収納した財宝を上回る神秘となったのだから。

そして。その蔵の鍵は、彼の王にしか扱えない。
鍵の金型は絶え間なく変化し、
財宝の目録は今も増え続ける。
それらを瞬時に読み解く智慧なくして、
宝物庫の鍵は開かない。

Thời đại thần thoại, khi đó lãnh địa của con người vẫn còn bị giới hạn.

Nhà vua đã thu thập tất cả bảo vật trên thế gian và xây dựng kho bảo khố. Tất cả được dâng lên cho chiếc chìa khóa này.

Nó là nguyên bản của những bảo vật xuất hiện trong các thời đại sau. Nó là minh chứng cho sự hiểu biết và trí tuệ của nhân loại. Người ta vinh danh nó là "Cánh cổng của thần linh." Quả đúng là như thế phải không? Cái kho, nơi mà những bảo vật được dâng lên, Nó đã vượt qua những bảo vật bên trong nó và trở thành thứ thần bí nhất.

Và, chìa khóa đó chỉ một mình vị vua nắm giữ. Hình dáng kim loại của chìa khóa có thể thay đổi trong chớp mắt. Danh sách bảo vật nó chứa đựng đến giờ vẫn ngày một tăng. Cần có trí tuệ để lý giải những những bảo vật chứa bên trong một cách nhanh chóng, Nếu không có trí tuệ như thế thì nó sẽ không mở cửa kho tàng.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.