FANDOM


Stun
Chén Hoàng Kim C
Giải trừ trạng thái né tránh và vô địch của một kẻ địch bất kỳ.
Có tỉ lệ gây choáng kẻ địch đó trong 1 lượt.
Cấp 12345678910
Stunstatus Tỉ lệ gây choáng + 50%55%60%65%70%75%80%85%90%100%
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
BBicon

Mooncancer

BB

4✪


BBicon
Tên tiếng Nhật
ビィビィ
ATK HP
1366/8197 2182/13643
ATK lvl 100 HP lvl 100
9925 16542
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Nhân Hỗn độn ・ Thiện
Đặc tính: Tác dụng chính của Bảo Khí
Female, Humanoid, Servant, Weak to Enuma Elish Gây sát thương lớn lên một kẻ địch
Sạc NP của toàn đội phía trước thêm 20%.
(Hiệu ứng phụ) Giảm kháng debuff của địch trong 3 lượt.
Thẻ mệnh lệnh: QQAAB
Loại thẻ Bảo Khí :
Arts
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.