Wikia Fate Grand Order Việt Nam

CE này chỉ có thể nhận được thông qua việc tăng Mức độ gắn bó với Edmond Dantes lên 10. Nó đã đạt cấp độ tối đa.

Hiệu ứng

Quickup.png
Hiệu ứng
Khi trang bị cho Edmond Dantes,
Tăng tính năng thẻ Quick của toàn đội thêm 15% khi anh ở trên sân.

Thông tin chi tiết

生きて出た者は一人もいない、監獄塔。

其の名はシャトー・ディフ。
この世に在りながら「地獄」とさえ称されしイフの塔。
許されざる大罪を犯した者どもを収監する、死の牢獄。 
人は言う。地上の苦しみのすべてが其処に集う、と。
人は言う。怒り、嘆き、哀しむ声が絶えず響く、と。
人は言う。囚われたが最後、脱出など不可能だ、と。

故に、此処を生きて出た者がもしもあれば───
その者は、無限の怨嗟を背負う事になろう。
ヒトでありながらヒトではないモノになるだろう。
人間性のことごとくを超克した、
暗黒の鬼が如き者が顕れてしまうに違いない。

「そうだ! それこそがオレだ!
 地獄に堕ちて、地獄を喰らって生き延びた者!
 他の誰でもないオレだけが!
 恩讐の彼方より顕れ出でて!
 復讐を───この手で、成し遂げるのだ───」

Tháp nhà tù, nơi chưa một ai sống sót đi ra.

Tên của nó là Chateau D'If. Tòa tháp mang danh địa ngục trần gian, nơi giam giữ những phạm nhân mang trọng tội, tòa tháp của cái chết. Người ta nói, nơi đấy tập trung mọi đau khổ của thế gian. Người ta nói, những âm thanh phẫn nộ, đau đớn cùng hối hận không bao giờ ngưng. Người ta nói, một khi bị bắt thì cho đến lúc chết cũng không thể trốn thoát.

Vậy nên nếu như có một người còn sống mà ra được khỏi đó… Người đó sẽ mang trên mình vô tận oán hận. Người đó là con người nhưng cũng không phải là con người. Người đó đã vượt qua những giới hạn của nhân loại. Người đó chẳng khác nào con quỷ của bóng đêm.

“Đúng rồi! Đó chính là ta đấy! Ta là kẻ rơi xuống địa ngục, là kẻ đã nuốt chửng thế giới đó để sinh tồn! Kẻ đó không ai khác mà chính là ta! Ra đây đi, từ bờ bên kia của ân và oán! Ta sẽ báo thù bằng chính đôi tay này—”


Thông tin bên lề

  • Château d'If là một tháp nhà tù trong sự kiện Cries of The Vengeful Demon in the Prison Tower.
  • Thêm thông tin về Château d'If.